Ayırıcılar

Yağ ve ağır metaller gibi pekçok tehlikeli madde yer yüzünden tüm doğaya yayılmaktadır. Sadece ağır metallerin %80'i kum ve çamur gibi katı maddelerle birlikte yağmur aracılığı ile taşınmaktadır.

Sistem Bilgisi