Daha İyi Tesisat ve Hijyen Koşulları

Miadı geçmiş kanalizasyon sistemlerimiz şehirleşme ve nüfus artışından etkilenerek sağlığımızı ve güvenliğimizi tehlikeye sokuyor.

Sağlığımızı korumak için şehirlerimizin altyapılarının daha az sızıntı, daha az tıkanma ve daha iyi hijyen takibi ile ilgili kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Geleceğimiz buna bağlı!

Bakış açımız

Aynı şekilde iş yapmak artık yok

Kanalizasyon tasarımı ve onarımı geleneksel yöntemlere dayalı ve gelişmeme eğilimindedir. Büyük yatırımlar ve altyapı çalışmalarındaki kesintiler oldukça yaygındır. Kısa dönemli planlarla bu işleyiş sürdürülemez. Yeni bakıç açılarına ihtiyaç var.

Günümüzün baş ağrıları

Artan kentleşme ve ıslak mendiller, tuvalet kağıdı ve bunun gibi tuvalet giderine atılan diğer maddeler kanalizasyon sistemimiz üzerinde artan bir baskıya neden oluyor. Bu maddeler, devasa yağ ve petrol kalıntıları ile kanalizasyonlarımızı tıkamakta ve pompaların ve diğer altyapı ekipmanlarının arızalanmasına neden olmaktadır. Takip etme ve önleyici bakım çalışmaları gibi teknolojilerin daha iyi kullanılması bu gibi tıkanmaları önleyebilir.

Kanalizasyonlarımıza yeni bir nefes verelim

Eskiyen altyapılarımız, sızıntı yaparak ve boruların aşınması ile yeraltı suyumuzun kirlenme riskini artırır. Bu sorunu maliyet odaklı bir çözüme kavuşturabilmek çok önemli bir hal alıyor. Yeni plastik altyapı çözümleri daha esnektir; ayrıca kırılma ve sızma olasılığı daha düşüktür. Aynı zamanda, hattaki bir problem, şehrin tüm alanlarını kazmadan mevcut boruların içine sığacak yeni bir yapıyla kolayca tamir edilebilir. 

Ancak borularla ilgili geleneksel zihniyetin değiştirilmesi için birçok paydaş arasında bir dönüşüm sağlanması gerekiyor. Yeni nesil kanalizasyonları inşa etmek için yönetmeliklerimizi ve plastiklerle ilgili olumsuz algılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ayrıca, ilgili kişilere eğitim vererek, plastiklerin daha iyi alternatif olabileceği durumları belirlememiz gerekiyor. 

Bunu gerçekleştiren kişiler

İsrail'deki Ayyeka Teknolojileri'nin CEO ve Kurucu Ortağı Ariel Stern gibi ileri görüşlü kişiler, atık su yönetimi gibi zorlukların azaltılmasına yardımcı olmak için siber güvenli, akıllı altyapı ağlarının oluşturulmasını sağlayan yeni nesil IoT ve uzaktan izleme çözümleri sunuyor.

“Halk sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin önlenmesi için kritik olan akıllı, gerçek zamanlı atık su yönetimi, kirliliği ve maliyetleri düşürmek için su seviyelerini izlemeyi, altyapıya zarar vermeden önce aşındırıcı gazların varlığını belirlemeyi, pompa arızalarını bulmayı ve muayene istasyonlarında diğer acil durumları tespit etmeyi içermektedir.”

Metnin tamamını buradan İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

Daha iyi tesisat ve hijyen çözümleri

Yağmur suyunu kanalizasyondan ayırmanın artı ve eksileri

Kanalizasyon sistemini onarma ve ayırma kavramı, iklim değişikliğinin, belediyelerin ve işyerleri/ev sahiplerinin aşırı yağış ve sel gibi zorluklarla başa çıkma biçimini nasıl etkilediğine dair çıkan tartışmada genel olarak önemli bir noktadadır. O halde diyaloğu açık tutalım. Olur mu? Daha Fazlası

Wavin'den Örnek Proje I Museum of the Future – Dubai

Konforlu ve enerji verimli binalarla şehirleri gerçek anlamda geleceğe hazır hale getirmeye yardımcı olmak için yöneticiler, mühendisler, tasarımcılar ve tesisatçılarla işbirliği içinde yapılmış bir çalışma. Daha Fazlası