Daha İyi Bina Performansı

Yeni bir projeye başlarken, her ihtiyacı hesaba katmak zor olabilir ve projeler ilerledikçe, genellikle değişiklikler gündeme gelir.  Spesifikasyonlar değişebilir ve zaman, maliyet ve kaliteli ürünlerin tedarik edilmesi gibi kısıtlar, planlanandan daha niteliksiz uygulamalara yol açabilir. Ne yazık ki, bugünün binalarının çoğu beklenen performansları karşılayamıyor.

Değer zinciri boyunca bina performansını daha iyi tahmin edebilseydiniz ne olurdu? Geliştirilmiş dijital modelleme sayesinde, inşaat süreci boyunca zaman ve kaynak ihtiyaçlarını en doğru şekilde tahmin edebilir, ürün tasarımını geliştirebilir ve daha iyi kentsel yaşam için kalıcı çözümler sağlayabiliriz.

Bakış Açımız

Daha iyi bina performasından ne anlıyoruz?

Daha iyi bina performansı gerçekten ne anlama geliyor? Wavin için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ile verimli bir bina süreci sağlamak ve mekâna göre özelleştirilmiş yerden ısıtma gibi çözümlerin prefabrikasyonu anlamına geliyor. Aynı zamanda enerji tasarruflu ısıtma, soğutma, havalandırma ve gürültü önleme yoluyla daha fazla konfor sağlamak demektir.

Bir binanın gerçek performansını sergilemesi

Gerçek dünya için tasarlanmış BIM

Şaşırtıcı bir şekilde, günümüzde kullanılan mevcut dijital modelleme araçları, gerçekçi bir şekilde üretilemeyen veya kurulamayan bir şey tasarlamanıza neden olabiliyor. Örneğin gerçekte olmayan bir açıyla çizilen boru… Bunun gibi tutarsız yazılım tasarımları, son dakika spesifikasyon değişikliklerine, hatalara, proje gecikmelerine ve maliyet aşımlarına yol açmaktadır. Akıllı asistan özelliği sunan BIM, bir boru sisteminin %100 doğru bir kurulumla gerçekleşmesini sağlayabilir

Daha fazla enerji verimliliği için yerden ısıtma

Dünyadaki enerji toplamının % 40'ı binalarda kullanılıyor. Bu durumda konut sakinlerinin istedikleri konforu sağlamak adına enerji açısından en verimli çözümleri seçmelerinin zamanı geldi. Yerden ısıtma, ısıyı daha dengeli dağıtır ve enerji tüketimini azaltır. Bir binanın enerji performansını optimize etmesi için tercih edilecek yerden ısıtma sistemi önemli bir role sahip olacaktır.


Bunu gerçekleştiren kişiler

Şimdi, mimarların yenilikçi, kalıcı bina çözümleri sunmadaki rolü, benzer fikirlere sahip şirketlerle birlikte çalışmak geleceğe yönelik kritik adımlardır.  Duzan Doepel ve şirketi DoepelStrijkers gibi mimarlar bunu çok iyi kavramış durumdalar. Yenilikçi mimarlardan oluşan ekibi, enerji ve karbon tüketimini azaltmak için yaşam döngüsü maliyet analizini kullanırken insanların sağlığı ve zindeliğini desteklemek için ortamlar tasarlıyor.

Rotterdam'da, DoepelStrijkers'ın dönüm noktası olan Windwheel cazibe merkezi, rüzgar ve güneş enerjisini toplamak ve depolamak için dikey bir güneş parkı ve bir rüzgar makinesi olarak hizmet verecek. Döngüsel su sistemi, yağmur suyunu su bitkilerinin sulanması için sağlayacak, tuvaletleri temizleyecek ve kanalizasyon suyundan ısı, besin ve fosfat çıkaracaktır. Akıllı dış kaplama, binanın doğal olarak havalandırılmasına imkan sağlayan pasif bir enerji bölgesi olacaktır.

Metnin tamamını buradan İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

Daha iyi bina performansı çözümleri

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)

BIM, tasarlama ve inşa etme şeklimizi değiştiriyor. Sektörümüz için bu değişimi yönlendiren Wavin, akıllı asistan özellikli BIM/Revit içerik paketlerini kullanıcılara sunuyor BIM Revit paketlerini indirmek için tıklayınız

Sentio

Sentio yerden ısıtma kontrol sistemi, mahal bazlı ve uzaktan kumanda edilebilen ısınma sağlayarak hem uygulamacılara hem de bina kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor. Sentio ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız