Yüksek Kalite Sunarken Maliyetlede Rekabet Edebilmek

Eyüp Belediyesi Yeni Hizmet Binası

2012 yılı itibariyle yerel yönetim kurumları; vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına farklı bölgelerdeki binalarını tek çatı altına toplamaya başlamıştır. Belediye, alt hizmet birimleri, idari birimleri, kültür sanat, spor ve emniyet gibi kamu düzeninden sorumlu birimler, artık bu yeni ve modern binalarda tek çatı altından yönetilmeye başlanacaktır. 2013 yılında açılışı yapılan hizmet binalarına, bu yıl içinde yapımı devam eden ve çok kısa süre içinde açılışı yapılacak olan yeni binalar da eklenecektir. Bunlardan birisi de Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde bulunan Eyüp Belediyesi Yeni Hizmet binasıdır.

5 blokta yaklaşık 2500 m2 çatı alanına sahip olan binanın tasarımcıları için en önemli problemlerden biri; bu kadar geniş bir çatı yüzeyinde birikecek yağmur suyunun, gün içinde nüfus yoğunluğu yüksek bir binada hızlı ve emniyetli bir şekilde nasıl tahliye edileceği olmuştur. Proje bu amaçla başlangıçta klasik drenaj sistemi ile tasarlansa da binanın inşaat aşamasında bu sistemin, yapının ihtiyaçlarına çözüm getirmeyeceği anlaşılmıştır.

Projede ilk aşamada, yağmur suyu drenajı için yerçekimi etkisi kullanılarak cephelerden her blok için 4’er iniş düşünülmüş ve malzeme olarak da bakır boru seçimi yapılmıştı. İniş sayısının fazla olması beraberinde yüksek boru metrajları getireceğinden, görece pahalı bir malzeme olan bakır borunun maliyeti ile birleşince ortaya yüklü bir sistem maliyeti çıkmaktaydı. 

Sifonik sistemi seçmemizdeki en önemli faktör, aynı maliyet ile daha modern bir çözüm yaratmamız olmuştur.
Proje Müdürü

Wavin QuickStream sifonik yağmur suyu drenaj sistemi ile her blok için 1’er iniş tasarlanıp boru metrajı önemli ölçüde azaltılmıştır. Çatıda paslanmaz metal süzgeçler tarafından vakum etkisi ile emilen yağmur suyu, çatı altı tavanda toplanarak şaftlardan bodrum kata taşınmış ve buradan rögarlara tahliye edilerek minimum boru ile en yüksek verimlilik sağlanmıştır. Cephede görüntüyü bozan borulardan arındırılan binada, Quickstream sifonik sistem ile daha ekonomik ve daha modern bir çözüm sunulmuştur.

Bu konuda inşaat firması yetkilileri, sifonik sistem seçimlerinde etkili olan en önemli faktörün, sifonik sistem maliyeti ile klasik sisteme göre belirledikleri bütçelerinin beklediklerinden çok daha tutarlı bir şekilde örtüşmesi olduğunu belirtmişlerdir. Böylece aynı maliyet ile daha modern bir çözüm yarattıklarını iletmişlerdir.

Projedeki en önemli zorluk, uygulama aşamasında hali hazırda kurulu olan bina içi mekanik tesisatın sifonik hatların önüne engel çıkması olmuştur. Bu sebeple konusunda uzman Wavin mühendisleri şantiyede yerinde destek vererek gerek proje revizyonları ile gerekse hızlı cevap süreleri ile bu sorunun altından başarı ile kalkmışlardır.