Wavin'in sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Sorumluluk

Unicef ile Ortaklık

Mevcuttaki sosyal çabalarımıza ek olarak bizler UNICEF'in "Providing Essentials for Children - Çocuklar için Gerekliliklerin Sağlanması" programının destekliyoruz.

Bu program desteği kapsamındaki son proje ile Bhutan da temiz su temini gerçekleştirildi ve okullarda hijyen konularında pratik bilgiler ile geniş bir bilinçlendirme oluşturuldu.
Proje bittiğinde 40 okulda 5000 çocuğa temiz su ve kalıcı bir üst yapı/alt yapı tesisat sistemi sağlanmış olacak. 26 okulda su sağlama, depolama birimleri yapılacak, 4 okulda ise yağmur suyundan temiz su elde etme yöntemi kullanılarak su temin projesi gerçekleştirilecek.

Programın uzun süreli kalıcılığı sağlamak için çeşitli kesimlerden kişiler (öğretmenler ve sağlık koordinatörleri dahil)  sağlık, beslenme ve hijyen konularında eğitimler alacaklar.

Wavin bu projeleri ürünleri, uzmanlıkları ve doğrudan para yardımı ile desteklemektedir. Wavin ve UNICEF önceki projelerinde aldığı olumlu sonuçları Bhutan projesinde de almayı planlamaktadır.

Wavin ve UNICEF, çocuklar için temiz içme suyu ve hijyen sağlamak amacıyla 2005 den beri bir ortaklık sürdürmektedir. İlk proje Mali, Africa da yürütülmüştür. Geçen kısa süreye rağmen Wavin ürünleri, sistemleri, bilgi birikimi ile Unicef in organizasyonu ve eğitim yetenekleri 43.000 çocuk ve 165 okulda sağlık düzeyinin artmasını sağladı. 2008 yılında, Wavin ve UNICEF Papua Yeni Gine'de benzer bir proje başlattı. Su temini ve halk sağlığı, 28 ilköğretim okulu ve 21 kırsal alandaki sağlık kliniklerinde güvenli bir konuma geldi. 13.000 i çocuk olmak üzere 23.000 kişi bu projeden faydalandı.

Daha fazla bilgiye www.providingessentialsforchildren.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Wavin & Unicef İşbirliği hakkında kısa bir tanıtım filmi

X
Size daha iyi hizmet verebilmek için gezinme geçmişinizi çerezler aracılığı ile tutuyoruz.
Kabul Ediyorum