Herhangi bir çevre kirliliğine neden olmadan tüm faaliyetlerimizi sürdürmeye özen gösteririz.

Çevre

Wavin olarak bizler, herhangi bir çevre kirliliğine neden olmadan tüm faaliyetlerimizi sürdürmeye özen gösteririz. Çok yüksek miktarlarda enerji ve plastik hammadde tüketimimizin doğaya verebileceği zararları dikkate alarak ve Wavin Grup kurumsal sosyal sorumluluk hedefleri doğrultusunda, enerji, su ve geri dönüşüm hammadde kullanım verimini maksimuma çıkarmayı, atık oluşumunu ve sera gazı salınımını en aza indirmeyi hedefleriz. 

Çevreye verdiğimiz önemden dolayı, Wavin ürün ve sistemleri doğayı korumak, enerji verimliliğini arttırmak temiz ve güvenli bir çevre sağlamak için tasarlanmıştır. Örneğin Wavin INTESIO yağmursuyu yönetimi çözümleri, yağmur suyunun toplanması ve geri dönüşümünü sağlayarak çevre koruması ve enerji verimliliğine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca tüm üretim tesislerimiz enerji-verimliliği ve çevreye olan etkisini en aza indirmek için çalışır.

Ayrıca Wavin orta vadeli planlamalar yaparak belli periyotlarda kurumsal ve sosyal sorumluluk çerçevesinde ulaşılması gereken sürdürülebilirlik ve çevresel hedeflerini belirlemiş olup 2008 yılından bu yana bu alanlardaki performansını ölçmektedir. 

Çevre ve Sürdürülebilirlik alanında sürekli gelişmeyi sağlamak için ekip çalışmasına önem verir ve çalışanlarımızın katılımını teşvik ederiz. Wavin TR Yönetim Komitesi, bu politikanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için tüm çalışanları etkin biçimde desteklemektedir.
X
Size daha iyi hizmet verebilmek için gezinme geçmişinizi çerezler aracılığı ile tutuyoruz.
Kabul Ediyorum