Wavin'e hoş geldiniz

Su ve sıhhi tesisat yönetimi, iç mekân iklimlendirme, dayanıklı, çevresel şartlara uyumlu ve verimli kırsal ve kentsel alt yapı çözümleri için Wavin'in inovatif çözümlerini keşfedin. Amacımız sağlıklı, sürdürülebilir ve iklim değişikliklerine dirençli şehirlerin oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

Wavin Hakkında

1955 yılında Dünyanın ilk basınçlı PVC borusundan, Dünyanın ilk sessiz drenaj sistemlerine, dünyanın ilk temizlenebilir yağmur suyu sisteminden Dünyanın ilk PVC-O borusuna kadar yenilikçi çözümleriyle sektöre yön veren Wavin Belediyeler, mühendisler, müteahhitler ve tesisatçılar gibi paydaşlarla iş birliği yaparak, sağlıklı, sürdürülebilir ortamlar inşa ederek geleceğe uyumlu topluluklar, evler ve binaların tasarımı konusunda küresel ölçekte insanların hayatlarında pozitif etki yaratmaya odaklanıyor.

Her Kararında Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Et

Şehirlerde iklim uyumu sürdürülebilirlik için çok önemlidir. Birlikte, kendimizi güvende ve evimizde hissettiğimiz yaşanabilir ve sevimli şehirler yaratmalıyız. Bu nedenle, şu anda verdiğimiz her karar, kentsel dayanıklılığa ulaşmak için çok önemlidir. Odak noktamız, güvenli ve verimli su temini, daha iyi sanitasyon ve hijyen, iklime dayanıklı şehirler yaratmak ve daha iyi bina performansı sağlamaktır.