Enkelt och effektivt med Wavin BIM

Byggnadskonstruktion är en komplicerad process som kräver mycket samarbete mellan olika yrkesgrupper. BIM integrerar alla delar av byggpusslet, helt sömlöst.

Du kan hitta och ladda ner alla BIM-filer i vårt nedladdningscenter efter att du har loggat in på MittWavin.

Om du inte redan har ett konto kan du registrera dig här.

Wavin BIM Revit Plugin

Wavin Revit ger dig möjlighet att arbeta snabbare och bättre

  • Använd färgkodning för rörsystem
  • Arbeta endast med längder som finns tillgängliga
  • Välj inbäddade komponenter
  • Generera IFC-format 
  • Enkel konvertering av Revit-ritningar 
  • Automatisk skapande av prefabricerade ritningar

Registrera dig för Wavin Revit Plugin här

Har du redan en inlogging? Hitta inloggingssidan här

Wavin BIM Revit – från start till mål

En korrekt installationsmodell gör stor skillnad för en konstruktions övergripande effektivitet. Det ger effektivitetsvinster inte bara under konstruktionsfasen, utan även under installationsfasen. När konstruktionen är färdig får du direkt en korrekt och fullständig materiallista.

Alla moment fungerar med våra innehållspaket för Wavin BIM Revit – från konstruktion till planering, övervakning av montering och produktion. Med Wavins BIM Revit-paket faller allting på plats enkelt och smidigt, precis som ett pussel.

Wavins Revit-paket är kostnadsfria. Du kan hitta och ladda ner alla BIM-filer i vårt nedladdningscenter efter att du har loggat in på MittWavin.

Om du inte redan har ett konto kan du registrera dig här.

Inomhusavlopp

Dagvatten

Spillvatten

BIM

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har revolutionerat byggbranschen. När det gäller 3D är BIM länken som kopplar samman alla nyckelspelare och stadier i ett byggprojekts cykel. Wavin vet hur komplicerade och utmanande samarbeten av den här storleksordningen kan vara. Därför har vi skapat ett skräddarsytt Revit-innehållspaket som ger branschens MEP BIM-modellerare möjlighet att intuitivt skapa ett fullständigt och detaljerat VVS-system i form av en helt korrekt (som byggd) installationsmodell.

Förkonstruktionsfasen

BIM-modeller används kollaborativt under hela processen – från koncept till installation och byggnation – och denna process pågår under lång tid. Det börjar med att arkitekten skapar en schematisk modell och renderingar och presenterar dem för byggherren (kunden). Justeringar görs utifrån kundens feedback och därefter är modellen redo att gå vidare till projektets konstruktionsfas.

Konstruktionsfasen

Under konstruktionsfasen involveras planerings- och ekonomiteamen.  Den som ansvarar för tidsplaneringen måste se till att byggnaden kan uppföras under den tid som har avsatts för projektet. Samtidigt måste den som ansvarar för att beräkna behoven kontinuerligt hålla koll på projektets kostnader. För att detta ska fungera smidigt och utan missöden måste BIM-modellerna vara korrekt utformade redan från start. I den här fasen är samarbetet helt avgörande. Varje team måste veta vad de andra teamen gör – arkitekterna, ingenjörerna, projektledarna, ekonomiansvariga, planeringsansvariga och byggledare. BIM är det bästa verktyget för att hantera denna process.

Byggfasen

När konstruktionen är klar kan byggandet börja. BIM skapar en tät förbindelse mellan konstruktionen och byggnationen som inte har funnits tidigare. Kostnadsberäkning och planering kan uppdateras under projektets gång, betydligt enklare än tidigare. Vi behöver inte längre be arkitekter, ingenjörer, drift och byggledare att samarbeta på ett effektivt sätt. Istället tittar vi på hur vi kan använda BIM för att göra hela processen snabbare och effektivare.