Soundcheck tool - Beräkna Ljuddämpningen

Wavins Sound Check tool kan berätta redan i designfasen om ljudnivån i varje rum kommer att leva upp till gällande lagstiftning. Ange information om rummet och din installation och kontrollera om ditt projekt låter rätt.