beräkningar

Beräkningsprogram

Använd våra beräkningsprogram för att underlätta din vardag

Wavin Soundcheck

Med SoundCheck kan du simulera systemakustik för inomhusavlopp i en färdig installation
Beräkna ljudnivåer baserat på individuella parametrar.

Volym och uppehållstid i rör

Programmet beräknar antingen ut volymen av en given rördimension/ längd - eller beräknar rördimension utifrån en önskad volym.

Colebrook White - Vattenföring/Tryckfall 

Här kan du beräkna: vattenflöde och tryckfall i tryckledningar eller hel- och halvfyllda avloppsledningar.

Utströmning genom hål

Program för uträkning av utjämningsbrunnar med inbyggd skiljevägg, som används för att utjämna regnvattenflödet från tex. regnvattenmagasin.

Infiltration

Beräkning av infiltration för dagvatten- och eller spillvatten

Dimensionering av olje-/ bensin- och fettavskiljare

Programmet beräknar vilket flöde som är korrekt för avskiljaren samt vilken volym som är korrekt för sand-/slamavskiljaren

Q-bic fördröjnings-och infiltrationskalkylator

Beräknar fördröjnings-/infiltrationsvolym med nederbördsdata, samt mest effektiva kassettkonfigurationen

X
Wavin använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse
Accepterar