SiTech plus

Wavin SiTech+ är ett inomhusavloppssystem i mineralförstärkt polypropen (PP). Systemet är robust, ljuddämpande och enkelt att montera. Ljuddämpning i inomhusavloppssystem förbättrar bo- och arbetsmiljöer. Wavin SiTech+ uppfyller byggkraven för ljuddämpning samt slutkundens krav på kvalitet och ett tyst boende.