Nedstignings och tillsynsbrunnar Tegra

Gör Wavins TEGRA tillsynsbrunnar i PP till grundpelaren i ditt offentliga ledningssystem. De är enkla att installera, både vid nyinstallation och vid renovering av befintliga system.

Downloads

Lätta att installera

TEGRA brunnarna har alla en plan bottenplatta. Den plana botten gör det enkelt att placera brunnen på en utjämnad yta. Brunnen är stark och konstruerad för att klara trycket från grundvatten på 5 meter i 50 år utan att deformera flödesprofilen i brunnen.

Flexibla röranslutningar

Exakt vertikal eller horisontell justering av rören är inte nödvändigt eftersom alla TEGRA-brunnar är försedda med flexibla röranslutningar. Wavin erbjuder modeller för släta och dubbelväggiga rör. De kan kombineras med olika flödeskonfigurationer, så att de kan anpassas till framtida förändringar. Våra nedstigningsbrunnar finns med sidoinloppsvinklar på både 45 och 90 grader.

Betäckningar

Wavin erbjuder flera olika toppavslutningar. TEGRA 1000 och 600 liknar varandra – men i TEGRA 1000 används en asymmetrisk kona i PP för att reducera öppningsdiametern till måttet 600 mm. Används kona i PE erhålls 640 mm i öppningsdiameter.

Vad är nästa steg ?

Gå på upptäcktsfärd i den omfattande TEGRA-familjen och kontakta gärna kundservice om eventuella önskemål i ditt projekt. Wavin erbjuder även specialbrunnar utformade exakt efter dina behov.

Mångsidig avloppskonstruktion

TEGRA erbjuder ett brett urval av såväl konfigurationer för ståndarrör vid 400, 600 och 1000 mm. Använd TEGRA 1000 nedstigningsbrunnar i knutpunkter där mindre brunnar kan vara begränsande. Placera TEGRA 600 - eller 400- tillsynsbrunnar mellan de större brunnarna för att erhålla nödvändig tillgång för inspektion och rensning.

Flexibel och robust

De korrugerade ståndarrören är enkla att kapa till önskad höjd. De är lätta och kan enkelt monteras i brunnsbotten. Den korrugerade konstruktionen gör att ståndarröret anpassar sig till markens rörelser. Det reducerar den lodräta belastningen på brunnsbotten och betäckning förblir plan i förhållande till överytan..