Alupex

Alupex lämpar sig för såväl tappvatten som värmeinstallationer. Röret ger dig möjlighet att göra raka dragningar vid synliga installationer.

Vid golvvärmeförläggning får du ett rör med god värmegivning. Röret uppfattas av många intallatörer väldigt enkelt att lägga eftersom det behåller den form du ger röret.