HepVo

HepVO ® är ett unikt torrvattenlås som förhindrar odör från avloppssystemet att spridas. Din problemlösare vid t e x undertryck i avloppsinstallationen m.m. Väl dokumenterat med mer än 4 miljoner installationer världen över.

Användningsområdena är många

Exempelvis i fritidshus där hänsyn måste tas till frysning samt i äldre hyreshus där det är problem med återsugning, men även i båtar, husvagnar och liknande installationer där utrymme är en bristvara. Med HepVO undviks vanliga problem så som skum, frysning, undertryck och igensättning.

Effektiv vakuumventil

HepVO fungerar också som en vaccumventil då den släpper in luft vid undertryck i avloppssystemet. Membranet stängs automatiskt efter genomströmningen.

Både vågrätt och lodrätt montage

HepVO finns i dimensionerna 32 och 40 mm och kan monteras antingen vågrätt eller lodrätt i alla vinklar.

Vad är nästa steg

Med HepVO torrvattenlås kan man lösa många vardagliga problem som finns med äldre avloppssystem. HepVO är en del av Wavins program inom inomhusavloppssystem.