Rens och tillsynsbrunnar

Alla Wavins rensbrunnar, tillsynsbrunnar och inspektionsbrunnar.

IC 400 tillsynsbrunn

IC 400 tillsynsbrunn är tillverkad i PP vilket gör brunnen stark och robust. Det innebär att brunnen kan motstå stora belastningar och har stor motståndskraft mot aggressivt avloppsvatten. Röranslutningar passar till släta rör dimension 110, 160 och 200 mm i rakt genomlopp samt med två extra inlopp i 45 grader, så kallad kråkfots modell.

Uppfyller kraven

Våra tillsynsbrunnar 315 uppfyller alla krav i den europeiska standarden EN 13598 beträffande installationsdjup och grundvattennivå på upp till 5 m.

110/200 rensbrunn

Rensbrunnen är konstruerad för att kunna användas till samtliga rörtyper så som släta avloppsrör, dräneringsrör och Opti-Rib rör. Rensbrunnen ska installeras i flödesriktningen, vilket är lätt att utläsa med hjälp av pilarna på brunnens utsida. Detta gör att oavsett vilken rörtyp man använder uppstår inga stalp (nivåförändringar) eller bakfall.

Betäckningar

Wavin erbjuder ett komplett sortiment av betäckningar och lock i dimension 315, även plastbetäckning i klass A15.

<div>Flexibel och robust</div>

Det korrugerade ståndarröret är enkelt att kapa till önskad höjd. De är lätta och kan enkelt monteras i brunnsbotten. Den korrugerade konstruktionen gör att ståndarröret anpassar sig till markens rörelser. Det reducerar den lodräta belastningen på brunnsbotten och betäckningen förblir plan i förhållande till överytan.

Vad är nästa steg

Du kanske också är intresserad av att få veta mera om Wavins system för avledning av spillvatten i byggnader, kontakta då kundservice.

Flödeskonfigurationer

Tillsynsbrunnarna finns i flödeskonfigurationer både med rakt genomlopp och extra anslutningar för inlopp i 45 grader till släta rör i dimension 110 – 200 mm samt till Opti-Rib dimension 200 mm.