Slamavskiljare

Många fastigheter med enskilt avlopp har direkt undermåliga anläggningar, med utlopp av sitt avloppsvatten direkt till recipienten utan någon rening. Ett sätt att lösa reningen är att installera en slamavskiljare mellan fastigheten och recipienten.

Downloads

Inbyggd fördelningsbrunn

Vi har även slamavskiljare med två utlopp där fördelningen sker i utlopps T-röret. Detta innebär att den traditionella fördelningsbrunnen vid behov kan uteslutas.

Enkel tömning

Vår slamavskiljare 2000L har en öppning på hela 600 mm vilket förenklar tömning och inspektion. Oftast räcker det med endast 1 tömning per år för denna typ av slamavskiljare.

Enkel installation

Wavins slamavskiljare är mycket kompakta i förhållande till yta och kräver därför minimal uppgrävning- och entreprenörstid, den är också självförankrande. Allt detta gör att du som entreprenör sparar tid och pengar. Vår slamavskiljare finns självklart med självfall men även med inbyggd pump för tryckinfiltration. Detta används när infiltrationsplatsen behöver flyttas eller lyftas.

Täthet

Genom vårt sätt att sammanfoga ståndarrör och slamavskiljare med unik tätningsring får man en tät och flexibel lösning. Produkterna tål vattentryck upp till markytan.

Vad är nästa steg?

Använd vårt beräkningsprogram som du hittar under "Nedladdningar" så kan du själv beräkna storlek på avskiljare och infiltration. Behöver du hjälp är det bara att kontakta oss!.