AS plus

Wavin AS+ är på grund av sina extra goda ljuddämpande
egenskaper väl lämpad för konstruktioner där mycket höga
krav ställs på en låg ljudnivå, till exempel bibliotek, vårdhem,
sjukhus, kontor, hotell etc. Eftersom Wavin AS + tillverkas i en
ljus färg är systemet också lämpligt för installation på synliga
platser i till exempel kök och badrum.

Optimerad design

Wavin AS + är den optimala lösningen för både konsulter och installatörer. Den blå, unika, patenterade och försmorda tätningsringen är en av många förbättringar. Fasad spetsände minskar monterings kraften betydligt och det unika materialet säkerställer ännu bättre ljuddämpning.

Komplett sortiment

AS+ produktsortimentet erbjuder rördelar och rör för alla behov, vilket garanterar optimala design när ljuddämpning är viktigt.

Fulländad ljuddämpning

När du väljer den bästa produkten på marknaden är det viktigt att veta skillnaden mellan luftburet ljud och stomljud, så att du får rätt parametrar.

Wavin SoundCheck

Vill du kontrollera om din byggnad uppfyller byggkraven när det gäller ljudnivå? Wavin SoundCheck simulerar systemakustik i en färdig installation.

Ladda ner BIM Revit-paket

Intelligenta Wavin AS+ BIM Revit-paket hjälper dig att spara dyra arbetstimmar och optimerar din design.

Brand

Wavin säljer olika produkter för brandskydd av avloppsrör av plast vilka säkerställer att branden inte sprids från en brandcell eller sektion till en annan. Produkterna har ett lager som expanderar vid värme.