Släta rör PVC

uPVC enskiktsrör är det traditionella rörsystemet för avledning av dag- och spillvatten. Vi har ett brett, komplett standardprogram av dimensioner och tillhörande rördelar.

Täta skarvar

uPVC enskiktsrör levereras med vår unika, fastsittande Sewerlock tätningsring. Det ger en stor kontaktyta mot röret och ger stor säkerhet för täta skarvar. Tätningsringen sitter fast i muffen och kan inte förskjutas in i röret.

Vad är nästa steg?

uPVC enskiktsrör är alltid en del av ett större avloppssystem. Wavin har ett komplett program av tillhörande brunnar t ex TEGRA-familjen och övergångslösningar som gör arbetet med röret lätt, både i samband med installation av nya avloppssystem samt vid renovering av befintliga.

Märkt med Nordic Poly Mark

Rören produceras enligt EN 1401 och uppfyller naturligtvis gällande europeiska standarder. De är också certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som är ett frivilligt system med ett antal ytterligare krav som upprätthåller den nordiska kvalitetsnivån.

Komplett produktprogram

Vi har ett brett sortiment av rördelar för alla utmaningar gällande avlopp. Systemet utmärker sig med enkel och snabb installation, minimalt underhåll och en förväntad livslängd på 100 år. Rören är flexibla och följer markens rörelser och sättningar.