Fettavskiljare

Syftet med fettavskiljare är att samla upp fett från spillvattnet, innan det orsakar probem i rör och brunnar längre ut i dag-/spillvattensystemen. Fettavskiljare är ett krav i många kommuner när det förekommer fett i spillvattnet från t ex restauranger, bagerier och slakterier.

Downloads

Brett sortiment

En fettavskiljareanläggning består som minimum av en fettavskiljare och en provtagnings möjlighet. Vi har ett komplett produktprogram med många storlekar, dels för invändig installation stående golv, eller för nedgrävning i mark.

Låg vikt och enkel installation

Tack vare att våra fettavskiljare är tillverkade i PE-material så håller de en låg vikt. Fettavskiljarna är så kompakta att de enkelt går in i normala dörröppningar när installationen exempelvis ska ske i en källare.

Vad är nästa steg?

Du bör komplettera din fettavskiljare med larm så får du full kontroll över tömningsintervallerna och undviker obehagliga överraskningar. Under "Nedladdning" hittar du våra beräkningsprogram, där kan du beräkna storlek på avskiljaren. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!