Wafix PP

Wafix PP kan användas som ljudreducerande system när normala krav på ljud och brand ställs. Vid högre krav på låg ljudnivå från inomhusavloppsinstallationen rekommenderar vi SiTech+ eller AS+.

Platsbesparande system

Slimmad muff för enkel installation i trånga utrymmen och slitsar, det betyder att systemet är mindre platskrävande vid montering.

Sänk din installationskostnad

Genom att kombinera Wafix med Sitech+ och AS+ kan du sänka hela installationskostnaden samtidigt som du behåller full tillverkargaranti på hela systemet.

Testat för ljud och brand

Wafix PP är testat och typgodkänt för ljud och brand och har minst lika bra ljuddämpande förmåga och brandegenskaper som flertalet av de ljuddämpande system som i dag finns på marknaden.

Robust system

Wafix PP är framställt av återanvändningsbart PP-material, som ger både rör och delar goda fysiska och kemiska egenskaper. Rören är S16, delar är S14 och tål därför de ev. slag och stötar som kan uppstår under installation.

Tryggt

Wafix PP är anpassat till Säker Vatten. En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Vad är nästa steg?

Wafix PP klarar normala krav gällande ljud, vid högre krav på låg ljudnivå från inomhusavloppsinstallationen rekommenderar vi AS+ som har marknadens mest ljuddämpande förmåga.

Fastmonterad tätningsring Fix•lock®

Wafix PP levereras med den unika fastsittande tätningsringen Fix•lock®, som tätar på tre punkter, vilket ger en större anläggningsyta mot röret och därmed en tätare fog. Detta innebär i sin tur minimal friktion mellan rör och tätningsring vilket reducerar den kraft som behövs för montering. Tätningsringen är oljebeständig.