Miljö

Wavins system bidrar till att skapa en renare och säkrare miljö. Våra produkter optimerar dina möjligheter att spara på både värme och vatten, våra produktionsmetoder är energieffektiva och påverkar miljön på minsta möjliga sätt. Omtanke om miljön är av hög prioritet för Wavin.

Minskad energiförbrukning

Wavin Sverige har minskat  energiförbrukning tack vare investering i en ny extruderingslinje 2014. Därutöver har vi  stort fokus på att reducera avfallsmängder och vattenförbrukning. Wavin är miljöcertificerade, hållbarhet samt miljö har alltid varit en integrerad del av vår Corporate Social Responsibility (CSR) politik, som också tar hänsyn till den enskilda medarbetaren och till samhället.

Miljöaspekter

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera våra yttre miljörisker. Du kan läsa mer i dokumentet Miljöaspekter 2015.

Dagligt fokus på arbetsmiljösäkerhet

Wavins mål är att eliminera arbetsolyckor genom att ta bort alla farliga och oförsvarliga situationer på förhand: t ex spillolja, dålig belysning eller ledningar på golvet samt genom att träna alla medarbetare i att vara observanta på dagliga dolda faror och därmed "se" olyckorna, innan de inträffar. Detta gör vi i ett tätt samarbete mellan medarbetare och ledning. Alla chefer har ett arbetsmiljö mål.

Våra produkters miljöpåverkan

Vi har valt att samarbeta med Byggvarubedömningen för att tillmötesgå marknadens krav på opartisk miljöbedömning av våra produkter. Vi följer REACH lagstiftningen.