Leverantörer

Wavin tar ansvar för att skapa en hållbar försörjningskedja. Genom att optimera effektiviteten av logistiken på leverantörsområdet kan vi t ex bidra väsentligt till att begränsa vårt CO2-utsläpp.

För att bli leverantör till Wavin har vi en rad krav som du ska leva upp till. Här kan du läsa om våra inköpsprinciper samt Corporate Social Responsibility (CSR) villkor för leverantörer. Du är välkommen att kontakta inköp om du önskar att bli leverantör till Wavin.

Inköpsprinciper

Grundläggande bygger Wavins inköpsprinciper på ett långvarigt samarbete med våra leverantörer. Detta samarbete ställer krav på optimering av de totala omkostnaderna; det vill säga löpande reduktion av omkostnader i försörjningskedjan till fördel för bägge parter. Vi har höga förväntningar på våra leverantörer. Du ska bland annat vara inställd på:

Tätt samarbete

Ett tätt och målinriktat samarbete med våra leverantörer är viktigt så att vi kan bygga vår position på en konkurrenspräglad marknad. Tillsammans med våra specialister ska du vara inställd på att deltaga i utvecklingsuppgifter, så att den bästa lösningen uppnås - både tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt.

Kvalité

Wavin arbetar efter Qualitas-principen (total kvalitet). Vi är certifierade efter både DS/EN ISO 9001 och 14001. Detta ställer krav på våra leverantörer. Det betyder inte att att du absolut ska vara certifierad, men du ska kunna dokumentera att du har styr på både kvalitetén och miljön.

Konkurrenskraftig

För att kunna styrka vår internationella konkurrenskraft måste du vara konkurrenskraftig internationellt, på pris, logistik och teknologi.

Ömsesidig tillit

Wavin har som mål att skapa långsiktiga och tillitsfulla relationer med våra samarbetspartners, så lägger vi stor vikt på en hög grad av trovärdighet och öppenhet. Detta innebär bl a att Wavin förbehåller sig rätten att auditera kommande leverantörer, om detta skulle behövas.

CSR-villkor för leverantörer

Vi har en uppförandekod, Code of Conduct, som beskriver Corporate Social Responsibility (CSR) villkoren för våra leverantörer. Vi bedriver vår  verksamhet i enlighet med lagen och allmänt accepterade standarder för rättvisa och mänsklig anständighet, och vi kräver detsamma av våra leverantörer.