Godkännanden

Genom WAVIN's arbete inom arbetsmiljö, yttremiljö och kvalitet har vi erhållit certifikat för en arbetsmiljönivå enligt bedömningsunderlaget ISRS (utvecklat av DNV) 7 av 10 möjliga.
Samt erhållit certifikat inom både kvalitet, ISO 9001 och yttremiljö, ISO 14001.

Ända sedan Wavin grundades 1957 - långt innan det fanns en term för ett samhällsansvar – har Wavin fokuserat på frågor så som miljö, hälsa/säkerhet och socialt ansvar. Det har resulterat i följande certifieringar:

Certifieringar