VI SÄGER GEAR UP

I över 20 år har Wavin värmt upp hem runt om i världen. Tillsammans med Wavin lanserar nu Lundagrossisten framtidens smarta golvvärmelösning i Sverige.

Det krävs rätt värmesystem och komponenter. Därför har vi gjort det snabbt, enkelt och kostnadseffektivt att dimensionera golvvärmesystem direkt hos Lundagrossisten. Vi står redo att ge dig en offert direkt i butik, leverera ditt material omgående och bidra med personlig service varje gång.

Så, börja idag med att växla till AHC 9000 nya golvvärmesystem.

Hitta din Återförsäljare

PROJEKTERING OCH DIMENSIONERING

BE­PRÖ­VAD GOLV­VÄR­ME-
LÖS­NING VÄR­MER UPP SVE­RI­GE

• Dimensionering direkt i butik, personlig service
• Komplett och anpassad leverans
• Mycket enkel tidsbesparande montering
• Låg energiförbrukning
• Nöjda slutkunder

Hitta din Åter­för­säl­ja­re

Hitta din Återförsäljare

ALUPEX

MINDRE MATERIALÅTGÅNG OCH SNABBARE FÖRLÄGGNING MED ALUPEX!

Med Wavins alupexrör installeras golvärmeslingorna på endast 2/3 av tiden jämfört med traditionell pex/pert. Tack vare denna effektivitet blir installation med Wavin alupex också billigare än traditionell pex/pert.

Ladda ner BROSCHYR

WAVIN ALL INCLUSIVE

Spara 40-50% installationstid genom att använda förprogrammerade rumstermostater.

Du behöver bara en ritning. Wavin all Inclusive-konceptet är enkelt. Baserat på en planlösning eller projektbeskrivning förprogrammerar Wavin ditt styrsystem så att rätt rumstermostat är kopplat mot rätt ställdon. Kvar för installatören är att montera styrenheten och rumstermostaterna i de enskilda rummen. Sen är det bara att slå på strömmen.

Ladda ner BROSCHYR

DEMO

Väl­kom­men på demo!

Lär dig en­kel­he­ten med att in­stal­le­ra Wa­vins golv­vär­me­se­rie. Under ut­val­da dagar i ok­to­ber och no­vem­ber de­mon­stre­rar vi pro­duk­ter samt väg­le­der dig.

Vi ses hos Lun­dag­ros­sis­ten!