Wavins XL-rör på havets botten

På grund av exploatering och nybyggnation krävdes en ny utloppsledning från Tivoliverken i Sundsvall. Tivoliverken är Sundsvalls största avloppsreningsverk och ledningen transporterar det renade avloppsvattnet tillbaka ut i havet. Det är MittSverige Vatten & Avfall som leder projektet, utförandet står NCC för.

På grund av exploatering och nybyggnation krävdes en ny utloppsledning från Tivoliverken i Sundsvall. Tivoliverken är Sundsvalls största avloppsreningsverk och ledningen transporterar det renade avloppsvattnet tillbaka ut i havet. Det är MittSverige Vatten & Avfall som leder projektet, utförandet står NCC för.

Många byggetapper

Den 550 meter långa sjöledningen har byggts i etapper om 50 meter, på Södra Kajen i Sundsvall. Betongvikter har monterats på ledningen och när sektionerna blivit färdiga har de skjutits ut i vattnet med hjälp av en tågräls, speciellt konstruerad för ändamålet. Ledningen flyter till en början. När den transporterats med båt till rätt position kommer den vattenfyllas och sänkas till botten för att kopplas på till utloppet.
– Det är ett stort projekt med många etapper. Men allt har gått bra och vi har haft en väldig tur med vädret. Det krävs stiltje på vattnet för att kunna arbeta. Nästa steg är att vi ska sänka ned ledningen till botten, berättar Peter Nylén som är projektledare på MittSverigeVatten & Avfall.

Vikterna av betong väger 2,5 ton styck och har monterats med drygt fyra meters mellanrum. Vid sänkningen kopplas utloppsledningen på befintlig ledning vid kajkanten, fyra meter under vattenytan. Då är det dykare som kopplar samman delarna.

Dimension som klarar belastningen

Wavin har producerat och levererat material till projektet, samt varit med i projekteringen och bidragit med designförslag och lösningar. XL-rören har en dimension på 1200 millimeter och har speciellt utformats för att klara den stora påfrestningen. Rören har svetsats ihop på plats i Sundsvall.

Lars Englund, platschef vid NCC, ansvarar för utförandet. Han förklarar att dimensionerna är unikt för det här projektet:


– Projektet har föregåtts av mycket studier och flera beräkningar innan byggstart. I projektet valde vi Wavins produkter som vi ansåg skulle passa bäst i det här projektet. För oss var det viktigt att vi fick samma leverantör. Det är sällan de här dimensionerna på rör sänks ned till botten. Men med tanke på att Tivoliverken pumpar vatten i ledningarna 22 av dygnets 24 timmar, krävs det stora dimensioner. Trots dimensionen har rören varit behändiga att jobba med. De är stabila och vi har kunnat hantera längder upp till 24 meter för samtliga etapper för den nya utloppsledningen, säger Peter Nylén.

Peter Nylén förklarar att noggrann planering krävdes innan projektet sattes igång.

– Projektet har föregåtts av mycket studier och flera beräkningar innan byggstart. I projektet valde vi Wavins produkter som vi ansåg skulle passa bäst i det här projektet. För oss var det viktigt att vi fick samma leverantör för samtliga etapper för den nya utloppsledningen, säger Peter Nylén.