Wavin XL spill- och dagvattenrör

Wavin XL hjälper Kv.Draken att avleda dagvatten

Malmö växer så det knakar och förväntas växa ännu mer. Som ett resultat ökar efterfrågan på bostäder, vilket gör att Malmö kommun måste planera nya exploateringsområden. Kvarteret Draken i Husie är ett sådant område. I arbetet med att bygga ut det existerande ledningsnätet och framtidssäkra det nya kvarteret mot översvämningar, beställde man under förra året Wavins XL-rör.

Kvarteret Draken är ett nytt kvarter i stadsdelen Husie i Malmö. Förutom bostäder finns det även planer på att bygga förskolor och butiker, något som först blir klart om några år. I och med utbyggningen av området önskade Malmö stad beställa ett system som effektivt kan hantera och avleda vatten vid större regnintensiteter. Ett av de krav som ställdes var att systemet skulle vara svetsbart. Valet föll därför på Wavins smarta XL-rör i plast.
Det som särskiljer XL-rören är att de har en integrerad svetsmuff, vilket gör det lätt för entreprenören att svetsa i sin egen framdrift och själv planera svetsningen istället för att beställa en extern tjänst
Leif Ohlsson , Regionsansvarig säljare VA Syd
För kommunen var det viktigt med dagvattenmagasin som kan lagra stora volymer vatten. Fördelen med Wavin XL är att rören kommer i stora dimensioner och dessutom kan skräddarsys efter beställarens behov. Till Kv.Draken beställdes rör i storleken 1400mm i diameter som skulle läggas på en yta på 400 x 300m. Själva rörläggningen stod NCC för och arbetet färdiggjordes i november förra året.
Rören är lätta att hantera även om det är stora rör, de väger inte så mycket vilket innebär att man kan hantera dem med normala maskiner
Mats Elmberg , NCC
Stora rör - stora möjligheter
Utöver rörens låga vikt, har Wavin XL designats så att det är enkelt att komma ned och rensa och filma rören. Det gör det enklare att ha en god överblick och att säkerställa att där inte sker någon oväntad tillväxt i rören. Att de är flexibla är även ett plus.

Rören byggs efter de krav som finns på ringstyvheten, det vill säga, att rören skräddarsys just efter den belastning som finns ovan mark
Leif Ohlsson , Regionsansvarig säljare VA Syd
Att Wavin XL är en flexibel lösning är något NCC även är beredda att hålla med om
Vi är positivt överraskade över kvaliteten, just styvheten på rören, rundheten och jämnheten – och att de inte är ovala
Mats Elmberg , NCC
En fördel med Wavins rör är att man kan syssla med konventionell läggning och slå igen hålet efter röret så att man slipper ha ett långt schakt uppgrävt
Mats Elmberg , NCC
När det kommer till rörinstallationen är projektet färdigt. Nu återstår det att se Kv.Draken växa fram och för all bebyggelse ovan mark att bli klar. Dock är det först nu det stora jobbet väntar de stora XL-rören, nämligen att avleda dagvatten och framtidssäkra det nya området mot översvämningar. Något de är designade för att göra i år framöver.

Spotlight

Vill du veta mer om de utmaningar och lösningar som finns för spill- och dagvatten? Vilka systemlösningar krävs för att framtidssäkra städer och bostadsområden? Under rubriken Spotlight belyser Wavin den underjordiska och åldrande infrastrukturen som idag är under stor press från både klimatförändringar och en växande befolkning. Vi visar nya produkter, sätter fokus på aktuella ämnen och delar tekniska och informativa dokument inom hantering av spillvatten och dagvatten.

Kontakt
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med smarta lösningar inom dagvattenhantering är du välkommen att kontakta din närmsta säljare här.