Varför övergår fler företag till tryckprovning med luft?

Oavsett om det är stora kommersiella byggnader i Nederländerna eller modulära badrum i Danmark, byter fler och fler entreprenörer och installatörer från tryckprovning med vatten till luft. Läs om vad som ligger bakom denna förändring och om det är en trend som kommer att fortsätta.

Under årtionden har vattentryck varit den vanligaste metoden för att testa rörledningar över hela Europa. En vanlig uppfattning i byggbranschen har varit att lufttrycktestning helt enkelt är för farlig, eftersom testning med för högt tryck kan leda till olyckor och skador på egendom.

Trots denna uppfattning förlitar sig vissa entreprenörer mer och mer på tryckprovning med luft. Don Elworthy, Senior Contracts Manager på Panks Engineers Ltd i Storbritannien, är en av dem. Han specificerar tryckprovning med luft vid byggandet av alla deras kommersiella nybyggnationer.

”Fram till för några år sedan fanns det inte mycket vägledning om tryckprovning med luft och folk använde upp till 12 bar”, säger Don. ”Det är helt enkelt för farligt, och det var därför det inträffade olyckor. Sanningen är att med utbildad personal som följer riktlinjerna som anges i metodredovisningen kan tryckprovning med luft göras säkert och exakt.” 

Kvalitetskontroll i produktionen

Modulbad, ett företag som tillverkar prefabricerade badrum i Danmark, har använt tryckprovning med luft under de senaste 30 åren som en del av sin process för kvalitetskontroll. Varje kabin de producerar kontrolleras systematiskt för att upptäcka läckor.

”Exponering för vatten under produktionen kan skada färgen, kaklet och rören”, säger försäljningschef Finn Bjørn-Hansen. ”Tryckprovning med luft säkerställer att kabinerna är helt rena och torra när vi levererar dem och eftersom vi förvarar kabinerna utomhus innan leverans kan vi undvika risken för frysta rör under förvaring. Tryckprovning med luft hjälper oss att leverera den överlägsna kvalitet som våra prefabricerade badrum är kända för.”

Modulbad strävar efter den bästa kvaliteten på den danska marknaden. Därför rekommenderar Finn även att de som installerar Modulbad-enheter använder tryckprovning med luft.

”Vi ser det som en säkrare metod, även från deras sida, när enheterna väl är installerade”, förklarar han. ”Om installatörer kan minska risken för läckage och vattenskador på installationsplatsen är det också bra för vårt varumärke.” 

 

Installatörer kan minska risken för läckage och vattenskador på installationsplatsen.

Snabbare och enklare i stora byggnader

I Nederländerna har användningen av tryckprovning med luft ökat varje år de senaste 20 åren. Eric van der Blom, specialist på Techniek Nederland, den nederländska organisationen för leverantörer och installatörer av tekniska tjänster, förklarar: 

”När nya byggnader växte i storlek blev det för svårt att spola vatten genom rörledningarna varje vecka under byggnationen. Man kan utföra tryckprovning med luft i en del av byggnaden i taget och man behöver inte gå igenom stegen för att ta bort luftbubblor från vattnet. Tryckprovning med luft sparar tid och därför började det ta över. Idag är det så vanligt att vi bestämde oss för att skriva nya praktiska riktlinjer för tryckprovning med luft.” 

De tidigare riktlinjerna angav endast en trycknivå per test: 10 bar för vatten och 8 bar för luft. De nya riktlinjerna för tryckprovning med luft kräver att installatörerna provar vid två trycknivåer: först vid 0,15 bar, och sedan igen vid 3 bar för tryckmotstånd när de är säkra på att kopplingarna är täta. 

”Tryckprovning med luft var inte alltid säkert beroende på 8 bar-provet, men det har blivit mycket säkrare med de nuvarande riktlinjerna”, säger Eric. ”Det är säkrare nu, och mer hygieniskt att inte ha vatten i installationen. Förutom detta sparar det tid och pengar pga genomspolningen varje vecka. Alla dessa fördelar innebär att  holländska installatörer föredrar tryckprovning med luft.” 

Eric säger att de nya nederländska riktlinjerna liknar de tyska riktlinjerna, och han förväntar sig att andra EU-länder snart ska följa efter.  

Det är säkrare nu, och mer hygieniskt att inte ha vatten i installationen.