Komplett lösning för ny stormarknad

PEAB bygger nytt Willys varuhus i Gävle

I början av november -08 fick PEAB Anläggning tillsammans med PEAB Hus i Gävle en beställning på att bygga ett nytt varuhus åt Willys i Hemsta-området. PEAB Anläggning med arbetschef Pär Almer i spetsen var projektets markentreprenör. PEAB  valde Wavin och Dahl som leverantör av VA-material. Tillsammans arbetade man fram en komplett lösning för hela projektet gällande dagvatten, spillvatten och oljeavskiljning.

Byggtid: November 2008 – Juni 2009.
Platschef: Christer Asp, arbetsledare Anders Lundberg.
Byggkostnaden för markanläggningen är drygt 6,0 miljoner.
På anläggningen skulle bland annat ett fördröjningsmagasin utföras. Detta, tillsammans med övrigt ledningssystem, tog PEAB in offerter på. Dahl lämnade den förmånligaste offerten och lösningen. Det slutade med att PEAB tillsammans med projektören WSP valde Wavins systemlösning.
Per-Arne Österberg på Dahl har på ett bra sätt hjälpt till med kontakterna hos Wavin.
I helhetslösningen ingår ett tätt fördröjningsmagasin på 108 m3. Magasinet är byggt av Wavins välkända dag- och spillvattenrör X-stream och består av sju stammar i bredd. Magasinets totala  bredd är 10 m och den totala längden är 32 m.
Magasinet kan inspekteras och spolas i TEGRA Ø 600 brunnsuppgångar som är anpassade direkt på Ø 800 rören.
Rörstammarna ansluts i vattengång med Ø 400 muff och spets, vilket gör att det går mycket snabbt att montera rören i bredd. Vid längsgående montering av stammarna använde man sig av Wavins patenterade X-Stream-muff, som är godkänd för montage på dag- och spillvatten. Den speciella mufflösningen gör att man minskar ihoptryckningskraften mellan spets och muff med 60 % jämfört med likvärdiga rör.