Wavin levererar tryckvattenledningar, X-Stream dagvattenrör samt TEGRA brunnar

Ökad framkomlighet för trafikanter i Borås

Byggnationen av förbifarten som ska leda trafik förbi Sjöbo i Borås har startat. Vägen byggs för att öka framkomligheten för trafikanter och för att minska buller och trafikproblem i Sjöbo.

Den nya vägen kommer att i söder utgå från befintlig väg 42 vid Campinggatan. Den går sedan
via en bro över järnvägen och avslutas vid Däckvägens anslutning mot väg 42 i norr.

Längs sträckan byggs det:
ca 3,5 km bilväg
ca 1,5 km gång-och cykelväg
4 cirkulationsplatser
1 bilbro
4 gång- och cykelbroar.

Byggnationen pågår till hösten 2014.

Wavin levererar tryckvattenledningar, X-Stream dagvattenrör samt TEGRA brunnar.
Entreprenör är Veidekke.

Mer information om projektet kan ges av:
Kontaktperson
Tomas Ottosson
070-3180873
to@wavin.se