Ljuddämpande rör med enkel installation


När 137 nya lägenheter byggs i Eskilstuna föll valet på nykomlingen AS+ för projektets avloppsgrodor. Astos efterträdare AS+ är enkel att jobba med och har fler smarta detaljer som underlättar monteringen.

VVS-företaget NV Rörteknik står för all VVS i byggprojektet i Eskilstuna. Arbetet beräknas vara klart i juni 2020 och just nu installeras stammar och avloppsgrodor. I projektet hade Wavins rör Asto till en början ritats in. Men när projektledaren från NV Rörteknik hörde om nykomlingen AS+, togs tillfället i akt att installera de nya ljuddämpande delarna till inhomhusavloppsssytemet.

– AS+ är verkligen lätta att installera och montera. Vi är mycket nöjda med att valet blev AS+, säger arbetsledare Jacob Boström från NV Rörteknik.

AS+ är av samma ljuddämpande modell som Wavins Asto. Men AS+ har fått några uppskattade modifieringar, som underlättar arbetet. Den unika försmorda tätningsringen minskar monteringskraften och tar bort ännu ett moment i monteringen. Ingen ytterligare smörjning behövs. Tillsammans med den fasade spetsänden, vinkelmärkningen och kompakta designen blir installationsarbetet smidigt.

– Rören har även de rätta dimensionerna från början, vilket underlättar monteringen men gör det även enklare om vi i ett senare skede behöver koppla på andra fabrikat, säger Jacob Boström.

Till avloppsstammarna i lägenhetsprojektet används gjutjärnsrör. Något som gjort det tydligt för arbetsgruppen vilket som är att föredra ur arbetsmiljösynpunkt. I aktuellt projekt ska åtta ton gjutjärnsrör bäras in. Därefter bärs de mellan en och fyra trappor upp för montage.


– I fråga om arbetsmiljö är det definitivt bättre att använda plaströr. De är lika säkra, men sparar både tid och kropparna på de som arbetar med rören. Bara momentet att bära in gjutjärnsrör till byggplatsen efter leverans sliter. Gjutjärnsrör är tidskrävande och extremt tungt att arbeta med, tillskillnad från de lätta plaströren, berättar Jacob Boström.

Wavin AS+ har utformats för att tillgodose behoven hos både ingenjörer och installatörer. Den goda ljuddämpningen gör Wavin AS+ till ett bra val vid projekt där det ställs höga krav på ljuddämpning.

– Rörets kompakta design gör installationen enkel på platser även med begränsat utrymme. Och den fasade spetsänden ger låg monteringskraft och snabbare montering, berättar Christer Flagstad på Wavin.

AS+ är korrosionsfri, har hög ringstyvhet och hög formstabilitet. Dessutom är den resistent mot de flesta aggressiva vätskor och är lämplig för alla typer av avloppsvatten - även från industri och sjukhus.

Läs mer om AS+ här

AS+ produktinformation