Wavin levererar vattenledningar

Dag-, spill- och tryckvattenledningar till Facebooks nya serverhallar

Facebook etablerar tre serverhallar till en yta av 28.000 m2 per hall för sina kunder i Europa. Luleå kommun bygger nya dag-, spill- och tryckvattenledningar till Facebooks serverhallar på Porsön. När bygget står klart kommer Luleå Kommun att leverera 900,000 liter vatten per dygn från serverhallarna. Wavin levererar dag- spill- och tryckvattenledningarna till projektet.

Luleå Kommun är i full gång med att lägga ledningar. Till dagvattenledningen använder man Wavins X-Streamrör dimension 800 mm med patenterad mufflösning. Mufflösningen minskar monteringskraften avsevärt, då tätningsringen komprimeras stegvis.
Brunnarna som används är skräddarsydda Prefab lösningar i plast med anslutningsdimensioner upp till 800 mm. Till tryck- och spillvattnet använder man Wavins kompletta sortiment av släta rör, delar och brunnar.
Den totala investeringen för projektet är beräknad till 5 miljarder SEK.