den 16 mars 2016

Wavins XL-rör valda till ventilationsledning i Uppsala

Akademiska Hus är i full färd med att bygga ett nytt administrationshus åt Uppsala Universitet som planeras stå klart under 2017. När det var dags att välja system till ventilationsledningen föll valet på Wavins XL-rör.

Ett års projekterande

Redan ett år innan det slutliga leveransdatumet kontaktades Wavins Peter Sjölund, regionsansvarig säljare på VA Öst, av NCC Construction Sverige AB. NCC är rel="noopener noreferrer" byggherre för Akademiska Hus byggprojekt i Uppsala, och de ställde frågan om han kunde lösa en leverans av till- och frånluftsledningar i den storlek som krävdes för projektet.

Wavins lösning gav snabbare installation

Projektet visade sig kräva ett komplext system med böjar istället för helt raka rör och skulle komma att omfatta två parallella ledningar från byggnadens källare till två lufttorn ute på parkeringen. Efter mycket planerande föll valet på Wavins XL-rör i dimension 2400 mm med integrerad elsvetsmuff. I slutändan levererade Wavin ca 50 meter rör med böjar och två stycken brunnar till projektet.

Wavins lösning med elsvets ledde till att det blev en betydligt snabbare installation än den alternativa lösningen. Alternativet hade inneburit att man varit tvungen att gjuta kanaler i betong. Svetsningen garanterar dessutom att systemet blir helt tätt.

Kunden kan svetsa själv

När installationen skulle påbörjas fanns Wavin på plats för att utbilda i hur svetsningen skulle gå till. Tack vare det kunde kunden utföra svetsningen själv. Resultatet för kunden blev en lägre arbetskostnad och förmågan att själva utföra eventuella svetsningar i framtiden.

Idag är svetsningsarbetet avslutat. Nästa steg blir att asfaltera och bygga den parkering där de två lufttornen ska ställas upp.

Downloads

- Broschyr XL-rör och delar
- Kolla XL- videon