den 14 mars 2019

Visste du att ditt avloppssystem kan påverka ditt dricksvatten?

Wavin hjälper dig med ditt enskilda avlopp

Önskar du förbättra din nuvarande avloppsanordning eller installera en ny? Wavin kan det mesta om avloppsystem och hjälper dig undvika de problem som ett bristfälligt enskilt avlopp kan leda till, såsom övergödning av sjöar och vattendrag, förorening av ditt grundvatten och smittspridning. Detta genom att erbjuda experthjälp från planeringsstadiet till utförandet och flera kvalitativa lösningar.

Här finns tips på länkar som hjälper dig  planera ditt enskilda avlopp.

Regler och föreskrifter för  din kommun
Inför  tillsyn av  enskilt avlopp
Tillsyn av avlopp-& slamavskiljare
Bra att veta om avlopp
Förundersökning    - markbaserad rening
Tillsyn av fosforfällor
Installation Wavin Slamavskiljare 2000L med tryckinfiltration

Läs mer