Wavin presenterar en ny företagsvision med ett tydligt syfte till sina anställda


Zwolle, 6 Februari 2020 – Wavin presenterade idag sin senaste företagsvision med ett tydligt och centralt syfte till alla sina 12000 anställda världen över. Wavin vill med sin verksamhet bidra till att framtidssäkra städer runt om i världen. Att uppnå detta handlar inte enbart om vad man levererar utan även hur det levereras. Presentationen är det första steget i en riktning mot en mer syftesdriven verksamhet.

Sociala utmaningar
Storstäderna runt om i världen fortsätter att växa. Studier gjorda av FN visar att mer än 70% av världens befolkning kommer att bo i storstäder år 2030. Den ökade befolkningen i storstäderna medför en hel del utmaningar så som ett större behov av hållbart byggande, säker och effektiv vattenförsörjning, hygien och hantering av dag- och spillvatten. Klimatförändringar gör också att städerna idag utsätts för allt längre perioder av både torka och översvämningar. Det krävs stora och riktade insatser för att lösa dessa problem.

Wavin håller städer både effektiva och trivsamma
Wavin har stor och gedigen erfarenhet av vattenhantering. Företaget grundades 1955 för att modernisera vattensystemen i Holland. Under årtiondena som följde växte företaget till att bli marknadsledande i Europa och Latinamerika. Idag är Wavin världskänt för sina innovativa lösningar inom bygg och infrastruktur.  Med detta nya syfte att bygga hälsosamma och hållbara miljöer tar Wavin sig an utmaningen att utveckla produkter som håller städerna både effektiva och trivsamma i framtiden. Men hur? Genom att efterleva syftets fyra grundstenar: säker och effektiv vattenförsörjning, förbättrad sanitet och hygien, framtidssäkra städer och effektivt byggande.

Efterlyser dialog med beslutsfattare
Wavin vill delta i debatten. Under presentationen som sändes i fler än 60 Wavin-kontor och fabriker sa VD Maarten Roef att Wavin vill bjuda in till en aktiv dialog med kommuner, byggbolag, intresseorganisationer, tekniker, installatörer och entreprenörer runt om i hela världen för att tillsammans kunna lösa dessa problem.
 
Om Wavin
Wavin är en innovativ leverantör av lösningar för bygg- och infrastruktur över hela världen. Uppbackade av över 60 års expertis är vi inriktade på att hantera några av världens största utmaningar: säker och effektiv vattenförsörjning, förbättrad sanitet, klimatbeständiga städer och effektivt byggande.
Wavin fokuserar på att skapa en positiv förändring i världen och vår passion är att bygga hållbara och hälsosamma miljöer. Vi samarbetar med kommuner, ingenjörer, byggföretag och installatörer för att göra världens städer framtidssäkra och byggnader bekväma och energieffektiva.
Wavin är en del av Orbia, ett företagskluster som har ett tydligt gemensamt syfte: att främja ett bra liv runt om i världen. Wavin har idag 12 000 anställda i över 40 länder.