den 30 november 2018

Wavins flexibla ståndarrör!

Korrugerade ståndarrör från Wavin minskar tjälskador

Alla vet att vatten expanderar när det fryser. Men något som är lite mindre känt, är att is också har förmågan att suga upp vatten från jorden runt omkring som inte är frusen. Isen fungerar helt enkelt som en pump som suger vatten och därigenom blir volymutvidgningen ännu större. Isbildningen växer kontinuerligt under vintern. När isen tinar på våren och omvandlas till smältvatten blir vägkroppen blötare och mindre stabil mot trafikbelastningen. Detta medför flera skador, och resultatet är att kilometervis med väg med dålig framkomlighet – år efter år.

Skadorna kostar miljoner

Dessa skador kostar samhället miljoner att laga. Dessutom tillkommer skador på bilparken och i värsta fall trafikolyckor. I synnerhet observeras stora skador där det finns installerade avlopps- eller dagvattenbrunnar. Vi kan inte påverka temperaturen, men man kan enkelt göra någonting för att undvika sättningar och sprickbildningar vid brunnsbetäckningar.
En viktig del för att säkerställa god avrinning av vägen, är att använda flexibelt ståndarör. Både avloppsrör och dagvattenrör bör kontrolleras med hjälp av korrekt placerade inspektionsbrunnar och i vissa fall även nedstigningsbrunnar.

Wavins korrugerade ståndarrör

En brunnsinstallation består av själva brunnsbotten, ståndarrör för inspektion eller nedstigning och en topplösning. Den kritiska faktorn är hur brunnen beter sig när massorna den installerats i rör sig som en följd av temperaturförändringar. Wavins unika korrugerade ståndarrör ser till att brunnsbotten stannar där den ska vara, för all rörelse upptas av elasticiteten i det korrugerade ståndarröret. Röret komprimeras och sträcks igen – allt eftersom förhållandena ändrar sig. Resultatet är att brunnsbetäckningen ligger stabilt och i våg med vägbanan, och att trafikanterna inte störs av sprickor eller hål.


Mer information om Wavins ståndarör hittar du här.