den 28 augusti 2017

Rapport från Wavin hur städer säkras mot översvämningar

Med rapporten "The Role of Urban Stormwater Management" kliver Wavin in debatten om hur städer och andra urbana miljöer ska översvämningssäkras.

Översvämningar på grund av skyfall är ett internationellt problem som kommer att bli än större på grund av klimatförändringarna. Rapporten, som presenterades i juni, tar upp aktuell forskning liksom den roll som teknik och innovationer spelar när vi skapar städer som klarar av att stå emot höga vattenflöden.

Samarbete över nationsgränserna
– Syftet med rapporten är att uppmuntra beslutsfattare, stadsplanerare, utförare och boende att ta reda på mer om hur vi tillsammans skapar resilienta städer, säger Tomas Nordin, försäljningsansvarig, Wavin Sverige.

Städer nära stora sjöar och hav är särskilt sårbara. Allt för ofta är de hårdgjorda ytorna för stora och avrinningsmöjligheterna för små. Några millimeter vatten blir på stora ytor som vägar, torg och parkeringsplatser snabbt många ton. För att komma fram till effektiva sätt att hantera framtidens stormfloder, skyfall och översvämningar krävs samarbeten över nationsgränserna.

– Wavin hoppas kunna bidra till en dialog kring dessa frågor. Länder som Tyskland och framför allt Nederländerna har erfarenheter som kan vara värdefulla för oss i Sverige, säger Tomas Nordin.

Rapporten (Vitboken) och annat informationsmaterial finns här.