den 7 juli 2017

Hantering av översvämning i urbana områden

Hantering av översvämning i urbana områden – ny vitbok med internationella erfarenheter

Översvämningar på grund av kraftiga skyfall är ett internationellt problem. Urbana områden nära hav och stora sjöar är särskilt sårbara. En helt ny rapport från världens största plaströrstillverkare Wavin vill bidra till en diskussion om hur vi tillsammans skapar städer som står emot vid höga vattenflöden.

Wavin presenterar vitboken The Role of Urban Stormwater Management in Building a Sustainable, Climate-Resilient City, publicerad i juni 2017.

Aktuell forskning och innovationer
Vitboken fokuserar på hantering av översvämning i urbana områden.  Aktuell forskning på området beskrivs, liksom den roll som teknik och innovationer spelar i hur vi skapar städer som står emot vid höga vattenflöden.
Vi måste alla bli mer medvetna för att skydda de boende, säkerställa samhällets funktioner och se till att inte infrastruktur och byggnader skadas.
– Syftet med vitboken är att uppmuntra beslutsfattare, stadsplanerare, utförare och boende att ta reda på mer om hur vi tillsammans skapar resilienta städer, säger Tomas Nordin, försäljningsansvarig, Wavin Sverige.

Sårbart samhälle
Städer nära stora sjöar och hav är särskilt sårbara. Allt för ofta är de hårdgjorda ytorna för stora och avrinningsmöjligheterna för små. Några millimeter vatten blir på stora ytor som vägar, torg och parkeringsplatser blir snabbt många ton.
Klimatförändringarna och periodvis ökande vattenflöden har gjort att dagvattenhantering inte längre är en fråga enbart för enskilda kommuner, regioner eller ens länder. Vi behöver hitta samarbeten och utbyta kunskap för att kunna hantera framtidens stormfloder, kraftiga skyfall och översvämningar.
 – Wavin hoppas därför kunna bidra till en dialog kring dessa frågor. Länder som Tyskland och framför allt Nederländerna har erfarenheter som kan vara värdefulla för oss i Sverige, säger Tomas.

Samlar kunskap
Företaget gör därför en internationell satsning på att samla kunskap och erfarenheter på wavin.se/toolkit.
Där finns vitboken och annat informationsmaterial att ladda ner, samt en omfattande intervju med Dr Frans van de Ven, expert på översvämning i urbana områden vid Delft tekniska universitet i Nederländerna. Där finns kommer man att samla framgångsrika exempel på hantering av översvämningar.

Kontakt:
Tomas Nordin, försäljningsansvarig, Wavin Sverige AB
Tomas.nordin@wavin.com
Tel: 070-523 33 73

Georgina Nilsson, pressansvarig Wavin Sverige AB
Georgina.nilsson@wavin.com
Tel: 070-750 34 03