den 8 december 2020

Byggandet av klimatsäkra städer – Intervju med Sacha Stolp, innovationschef Framtidssäkra Amsterdam

Idag bor över hälften av världens befolkning i städer. Enligt FN kommer den siffran att öka till två tredjedelar fram till 2050. Städerna behöver anpassa sig för att vara säkra och hållbara med tanke på förändringarna i klimatet – som intensiva skyfall och långa perioder av torka. Teknik och strategiska partnerskap kommer att spela en nyckelroll i omvandlingen av våra städer för att göra dem grönare och mer beboeliga. Wavin, med sina innovativa lösningar och sitt engagemang för att bygga hälsosamma, hållbara miljöer, är redo att anta utmaningen och vi är i gott sällskap. Hållbarhetspionjärer, som Sacha Stolp, chef för programmet Innovation för framtidssäkra tillgångar i Amsterdam, leder förändringsprocessen. Ett kvarter i taget. I stad efter stad.

Sacha Stolp – Att skapa ett klimatsäkert Amsterdam

Städer världen över står inför allvarliga utmaningar: hög befolkningstäthet, minskande biologisk mångfald, stigande havsnivåer, torka, energiproblem, översvämningar från frekventa och intensiva skyfall samt åldrande VA-system. Klimatkorsfarare som Sacha Stolp leder förändringen genom att föregå med gott exempel. Som innovationschef för programmet Framtidssäkra tillgångar för Amsterdam stad ägnar Sacha 100% av sin tid åt ett uppdrag: att skapa ett klimattåligt och framtidssäkert Amsterdam fram till 2050. Men det är bråttom. Hon vill skapa nya standarder för ett nytt normalläge – i samarbete med universitet, läroverk och näringsliv, inom en begränsad tid, eftersom klockan för klimatförändringarna fortsätter att ticka. I sin roll är det Sachas uppgift att förbereda staden för klimatförändringarna – energi- och material och den pågående utvecklingen av en smart stad. Hon skapar levande laboratorier för att skala upp innovationer och driver tiotals pilotprojekt, som en del av fyra uppdrag: Smarta städer, klimatanpassade städer, cirkulära städer, urbaniserade och tätbefolkade områden.
Wavin arbetar med Sacha kring olika pilotprojekt i Amsterdam och bjöd in henne för att hon skulle dela med sig av sin kunskap vid ett globalt Wavin-event i januari 2020.

Om 100 år kommer Nederländerna att vara ett land med gröna städer, cirkulärt jordbruk och fler skogar, vattendrag och mossar. Ett klimatsäkert Nederländerna enligt denna beskrivning är inte bara önskvärt utan även genomförbart
Wageningen-forskarna Michael van Buuren och Martin Baptist

Att klimatsäkra är ett kall – Sachas aha-ögonblick

Det var inte ett enskilt ögonblick som fick Sacha att välja den här vägen. Det var en serie händelser och allt började i liten skala.  När finanskrisen inträffade 2008 kollapsade allt och plötsligt fanns det massor av platser med obebyggd mark runt om i staden. Sachas omedelbara tanke var att vi måste göra något med all denna övergivna mark, kanske lämna tillbaka den till naturen tillfälligt. Eller varför inte bygga en lekplats eller en park. Åtminstone något som är hållbart och samhällsvänligt. När du går ihop med andra, likasinnade kan du uppnå fantastiska resultat. Så Sacha började med en grupp på fyra personer och var och en tog med sig tre vänner. Plötsligt var de 16. Det blev en rörelse som de kallade ”Ondertussen” (”Under tiden”). Det ledde till att den nederländska regeringen bjöd in dem att delta i omallokeringen av områden i större skala.

Senare reste Sacha till USA, där hon träffade Don Hutson på Cowboy Solution. Hon blev inbjuden till en hästkurs (”Så släpper du lös den mänskliga potentialen”), där Don fokuserade på vad han kallade ”Speed of Trust”. Han talade om hur man verkligen lyssnar och kommunicerar för att få saker att hända, verkliga resultat. Sachas passion för hållbara lösningar, kombinerat med hennes upplevelse med Don Hutson, gjorde att hon började ta sig an större projekt, som projektet Zuidas (ett stort stadsutvecklingsområde söder om Amsterdam) för Amsterdams kommun. Eftersom hon kunde övertyga utvecklare av stora projekt att åta sig att addera gröna tak på sina byggnader, blev hon slutligen staden Amsterdams föregångare och främsta innovatör när det gäller att skapa en klimattålig och framtidssäker stad.

En stads anatomi

Det är inte så stora skillnader mellan olika städer. Städer är helt enkelt kluster av människor och de har alla samma behov: att leva, arbeta, vårda, lära och koppla av. Den största utmaningen idag är att radikalt förändra vårt sätt att tänka, att reagera på klimatförändringarna och anpassa oss till behoven hos en växande befolkning.

Det finns flera städer världen över som är föregångare inom klimatsäkerhet. Enligt Sacha är Vancouver (British Columbia, Kanada) ett lysande exempel. De tar lokal vattenhantering (lagring) på stort allvar och var en av de första städerna att fastställa sin blågröna strategi. I alla stadens projekt involverar de också First Nations (ursprungsbefolkningen i British Columbia) – som representerar människans, naturens och årstidernas långsiktiga intressen. Detta ger ett nytt och intressant perspektiv på stadens blågröna strategi och planering. Samarbete med viktiga intressenter (som First Nations) är avgörande för att skapa och genomföra klimatsäkerhet. Allt handlar om att skapa en länk till alla intressenter och – som ett team – tillsammans samla på sig de rätta frågorna som vi måste besvara för att kunna bygga framtidens städer på rätt sätt. Återigen, allt börjar i liten skala. Sacha anser att vi måste ta ett kvarter i taget tills hela stadsklustret är cirkulärt, klimattåligt, hälsosamt och säkert.

Vi måste framtidssäkra våra tillgångar och skapa nya standarder. I den här processen brukar jag ställa frågorna: Hur bygger jag lösningar som varar – trots urbanisering, brist på råvaror, klimatförändringar, digitalisering? Allt ligger inom min avskrivningstid! Jag skapar saker i 30 år, och om 30 år är det 2050! Då är vi framme i en helt ny värld där vi är klimatadaptiva, cirkulära, koldioxidneutrala, framtidssäkra och smarta. Jag tror att alla frågor (inklusive dem vi ställer oss själva nu) kommer att se helt annorlunda ut 2040.
Sacha Stolp

Under tiden, i Amsterdam ...

Staden Amsterdam har en långsiktig vision, där 2050 är den milstolpe man siktar in sig på: för att bli en klimatadaptiv, cirkulär, koldioxidneutral och framtidssäker stad. Uppgiften som vi står inför är stor, men Sacha och hennes team balanserar den (kontinuerligt) med mindre, kortsiktiga lösningar. Att skapa förändring i det nuvarande dominerande systemet kan vara en utmaning, eftersom förändring ibland kan vara ett beskt piller att svälja. Men genom att ge intressenter verktygen och inspirera till samarbete och ansvar – t.ex. visa hur väl vissa flaggskeppsprojekt som man tagit initiativ till fungerar, hur de kan skalas upp och vilken roll varje person eller grupp spelar – kan man minska en del av paniken och motståndet mot nya idéer och lösningar.

Amsterdam är den fjärde största köparen i Nederländerna av produkter och lösningar för användning i allmännyttiga tjänster. 10% om året tilldelas pilotprojekt och lansering av kundlösningar som Wavins nya Tegra dagvattenbrunn Plus. Pressen på städerna är stor på grund av utmaningar relaterade till klimatförändringar, som skyfall och extrem värme och torka. Designen och utformningen av dagvattenbrunnen är en del av Wavins syftesstyrda ambition att skapa klimatsäkra och älskvärda städer för människor att bo i. Wavin arbetar med flera installationsföretag i Amsterdam – man installerar nya dagvattenbrunnar med ett speciellt system, där dagvatten används för att vattna träd.

I Amsterdam finns det uppskattningsvis 12 miljoner kvadratmeter hustak. I ett av Amsterdams flaggskeppsprojekt (Resilio) utrustas 10 000 kvadratmeter hustak med ett interaktivt smart dräneringssystem. Så när det regnar leds vattnet bort från hustaken – men allt vatten leds inte bort på en gång, eftersom det då skulle bli en översvämning på nytt. Denna balans mellan uppsamling och utsläpp av vatten kommer gradvis att finnas i alla Amsterdams byggnader i framtiden.

Kraften i en personlig anknytning och brådskan att vidta åtgärder

Anknytning och tillhörighet är grundläggande för vår existens och i takt med att städernas befolkning ökar kommer kontakten med människor att bli allt viktigare. Vi ser att det du gör på jobbet påverkar ditt privatliv i allt större utsträckning och vice versa. När städer som Amsterdam nu fokuserar på sitt 2050-mål – klimatsäkerhet, cirkularitet och framtidssäkring – kommer de att inse hur mycket gemensamt deras arbete har med de utmaningar som människor världen över står inför. Utmaningar som säkert dricksvatten, sanitetsmöjligheter och hygien, klimatsäkra städer och bättre byggprestanda. Som ledare och innovatörer i branschen utmanar Wavin sina kunder och intressenter att ta till sig nya idéer, nya innovationer, nya (och bättre) lösningar för byggandet av hälsosamma, beboeliga städer och samhällen.

Och på uppdrag av Amsterdam stad och allt/alla som hon håller kär, det gör även Sacha Stolp.

Låt oss anta utmaningen. Låt oss tillsammans försöka gå ett steg längre än vårt nuvarande ansvar. Låt oss ta de nödvändiga kliven framåt mot morgondagens frågor. Allt börjar med att man ställer frågor. Våga ta steget, speciellt om du har föregångarna och har energin. Acceptera risken. Det är som med matlagning: om du äter samma rätt hela tiden är det ett stort steg att plötsligt byta till en helt vegansk kost. Men du kan testa genom att ta små steg och se hur det smakar. Du startar förändringen. Att vidga din smakpalett är alltid något som känns berikande.