Smarta städer: Foto av Takashi Watanabe

Bättre sanitetsmöjligheter och hygien – smarta VA-system– intervju med Ariel Stern, VD för Ayyeka Technologies

Tillgång till sanitetsmöjligheter är ett akut problem, speciellt med tanke på de snabbt växande storstadsområdena världen över. Fram till år 2050 kommer cirka 2,5 miljarder människor att flytta in till städerna i utvecklingsvärlden – främst i Afrika och Asien. Bara under 2018 hade 4,5 miljarder människor i världen (vilket motsvarar 61 % av världens befolkning) otillräcklig och undermålig tillgång till säkert hanterade sanitetstjänster. Sanitetsmöjligheter och hygien är avgörande för hälsa och ekonomisk tillväxt, vilket är anledningen till att sanitetsmöjligheter i städerna har blivit en global prioritering. Framåttänkande personer som Ariel Stern, VD och medgrundare av Israelbaserade Ayyeka Technologies, erbjuder nästa generations IoT och fjärrövervakningslösningar som möjliggör skapandet av cybersäkra, smarta VA-system – för att hjälpa till att minska utmaningar som hantering av avloppsvatten – en utmaning som Wavin känner till alltför väl.

Ariel Stern – Att sammankoppla beslutsfattare inom kritisk infrastruktur till deras nätverk, så att de kan fatta snabba och bättre beslut

Ariel Stern, som är elingenjör till yrket, är VD och medgrundare av Ayyeka Technologies, som erbjuder nästa generations IoT och fjärrövervakningslösningar för att möjliggöra skapandet av cybersäkra, smarta infrastrukturer.

Ayyeka ligger i framkant när det gäller att sammanföra molnbaserad mjukvara och plug and play-teknik för skapande och insamling av hårdvarudata för att serva den industriella IoT-marknaden (Internet of Things/sakernas internet). Med hjälp av Ayyekas teknik levereras data till beslutsfattare för att de ska kunna optimera resurseffektiviteten, förbättra efterlevnaden och övervaka statusen för kritisk infrastruktur i realtid.

Avgörande för att förebygga risker för folkhälsa och säkerhet är smart hantering av avloppsvatten i realtid, vilket bland annat inbegriper övervakning av vattennivåerna för att förebygga förorening och dyra översvämningar av avlopp, identifiering av närvaro av korroderande gaser innan de skadar infrastruktur, identifiering av pumpfel och precisering av andra nödsituationer.
Ayyeka Technologies

Exempel

För att bättre förstå det arbete som Ayyeka gör ska vi nu ta en titt på ett av deras flaggskeppsprojekt: staden Cincinnati i delstaten Ohio i USA. Staden har växande utmaningar med hantering av dagvatten och översvämmande avloppssystem. Ett alternativ var att bygga större rör och utöka reningsverkens kapacitet, men den lösningen skulle ha tagit många år och var extremt dyr och komplicerad ur ett design- och konstruktionsperspektiv. Det andra alternativet var att utnyttja stadens befintliga VA-system på ett bättre sätt. Men för att kunna göra det krävdes en tekniklösning som möjliggjorde effektivt skapande och hantering av fältdata. De mötte Ayyeka vid rätt tidpunkt och Ayyeka erbjöd dem den teknikpusselbit de saknade och letade efter.

Med hjälp av IoT ökade de kapaciteten i nätet och sänkte driftskostnaderna (rening av avloppsvatten). De mätte regnhändelser, nivån och flödet i rören och fattade beslut i realtid om hur vattnet skulle ledas bort. Med den insikten öppnar och stänger de nu ventiler för att rikta flödena till de delar av nätet där det finns tillräckligt med utrymme.

Förändring är relativt

Samhällsnyttiga tjänster är en kritisk infrastruktur som åldras, är mestadels offline (<1 % av de avlägsna anläggningstillgångarna i nätet är anslutna), är starkt reglerad och utsätts för påfrestningar (klimatförändringar, urbanisering). Nytto-/infrastrukturbranschen har inte varit digitalt uppkopplad på årtionden. Det handlar om hur denna bransch följer med i tiden och här finns det en skillnad mellan USA och Europa. Inte allt kan mätas eller delas in i kvartal. Den allmännyttiga branschen förändras över ett antal år, inte kvartalsvis. Precis som för Wavin, tar det år att få ut en ny lösning på marknaden. Wavin har funnits i 65 år och växer fortfarande. Wavins process är heller inte något som skedde över en natt (företaget började med tryckrör för dricksvatten). Allmännyttiga tjänster är inte bara en konservativ marknad, affärer inom sektorn tar av flera skäl lång tid: budgetcykler, upphandlingscykler, politiska krafter. De rör sig framåt – men i sin egen takt.

Personligen tillhör jag en annan generation; jag rör mig snabbare på många sätt, kollar av min Inkorg varannan minut. Men jag lärde mig att byta perspektiv. Det har varit svårt för mig som ung israelisk kille. Men jag har några äldre, pålitliga rådgivare och kollegor runt mig som säger: Ariel, det tar lång tid att bygga upp stora saker i livet. Jag är helt okej med den takten nu. Jag har verkligen börjat gilla branschen allmännyttiga tjänster. Det är en liten bransch, men med fascinerande människor som jag träffar ofta. Den allmännyttiga verksamheten är en människocentrerad verksamhet – en B2B-verksamhet. Inom B2B/allmännyttiga tjänster är relationerna mycket viktiga. Som jag och Wavin. Efter en mycket kort presentation fick jag en inbjudan till deras event, träffade VD:n under Happy Hour i baren och träffade också en massa andra människor och vi vet redan personliga saker om varandra. Det är fantastiskt. Jag gillar det. Det viktigaste i livet är relationer. Även i näringslivet. Det är det som får mig att gå upp på morgonen.

Vad branschen bör göra annorlunda

Introduktionsfasen i ett projekt kan gå mycket snabbt; det är enkelt att genomföra en pilotstudie med såväl stora som små företag. Men det är i den mellersta fasen (mellan utvärdering och full distribution) som något saknas. Det finns en lucka mellan det som de befintliga stora företagen kan erbjuda och det som yngre företag (som Ayyeka) kan erbjuda. Det finns en öppenhet hos kunderna för att utvärdera nya lösningar även med yngre företag, men när en stor möjlighet dyker upp, vänder de sig alla till sina nuvarande eller vanliga leverantörer. Ett aktuellt exempel där vi arbetar tillsammans med Wavin introducerades jag till en affärsmöjlighet i Nederländerna där Wavin var inbjudna för att leverera en smart/digital dräneringslösning. Även om vi är specialiserade på digitala tillgångar, kände kunden sig mer bekväm med att arbeta med Wavin.  Wavin är mycket pålitliga. Jag förstår det till 100%. Det innebär att vi, som Ayyeka, behöver anpassa oss och arbeta mer tillsammans med större företag som Wavin annars kommer vi att behöva övertyga slutkunden att välja oss som föregångare. Men vi valde det första alternativet för att överbrygga den klyftan. Jag anser att branschen bör vara mer öppen för att samarbeta med yngre företag, men jag inser att det inte är realistiskt (för många regler och förordningar). Vi behöver anpassa oss till branschen.

Underskatta inte ansträngningarna och komplexiteten i att göra ditt liv bekvämt. Livet är skört; en stor katastrof kan förändra allt. Ta ingenting för givet. Många talangfulla personer som arbetar med infrastruktur viger sina liv åt att göra ditt liv bekvämt. De arbetar dygnet runt, veckans alla dagar för att det ska kunna bli verklighet. När du går på toaletten och spolar försvinner problemet direkt, eller hur? Men tänk om det inte försvinner?
Ariel Stern

Hur man får slutkonsumenten (stadsbor) att värdesätta den allmännyttiga sektorn

I Nederländerna till exempel är det självklart för människor att man har rinnande vatten, avlopp och el. Det är saker som de flesta av oss tar för givet.  Tills något går snett (t.ex. en översvämning). Med klimatförändringar som orsakar förändringar i vädermönstren – och de konsekvenser som det får – förstår människorna bättre vikten av allmännyttiga tjänster, vilket gör att fokuset på att investera i dessa tjänster har ökat. Som ett exempel orsakades skogsbränderna i USA och Australien delvis av dåligt underhåll av elnätet. Många tar helt enkelt personalen som arbetar med allmännyttiga tjänster för given. Tills ett problem uppstår. Då uppskattar vi dem verkligen. De är våra städers obesjungna hjältar på mer än ett sätt!

Smarta städer är framtiden

Termen ’smart stad’ är mest ett PR-uttryck. Men vad är en smart stad? En stad full av övervakningskameror (en mycket störande tanke förresten), är det en smart stad? En smart stad är en stad som är villig att lyssna, anpassa sig och respondera – som Cincinnati, staden som nu har det mest avancerade systemet för hantering av avloppsvatten i USA. De har inte ett tjusigt smart stad-projekt. De gör det bara. Ett annat exempel är den nya Wavin-dagvattenbrunnen. Ingen elektronik på insidan, smart eller hur? Om du marknadsför nya lösningar med avancerade reningssystem, som inte är tillverkade av betong utan plast ... då är det en smart lösning. Smart är viljan att anpassa sig. Det handlar inte bara om digital teknik.

Att göra skillnad

Ayyeka är Wavins diametrala motsats: digitala kontra fysiska produkter. Partnerskap är enda vägen framåt. För Ayyeka bidrog Wavin med de sista pusselbitarna. Ariel och hans team insåg att de stora företagen behövde bättre lösningar för att ansluta och digitalisera sina tillgångar: tillgångar från företag som Wavin, men även andra viktiga aktörer i värdekedjan (pumpar, rör, automation, kommunikation, operatörer). Ayyeka förändrar sättet som människor använder allmännyttiga tjänster. De tjänar våra samhällen och gör människorna lyckligare.

Enligt Ariel gör Wavin och Orbia saker rätt: ”Du kan beskriva ditt företag på ett urtrist sätt (en uppläsning av ordboksdefinitionen): rör, bevattning, fluor osv. Men du kan även beskriva det annorlunda: vår verksamhet är en integrerad del i civilisationens väv. Som på Ayyeka. Jo, vi arbetar med IoT och många tekniska saker, men vi hjälper även städer som Cincinnati och många andra. Vi är på rätt spår.”

Och det säger allt.