den 7 september 2016

.

Wavin Tegra tillsyns- och nedstigningsbrunnar har unika fördelar: Flexibla röranslutningar som kan vinklas 7,5 grader i förhållande till centrumlinjen både horisontellt och vertikalt, snabb installation och dokumenterat lång livslängd.