TS

TS-röret installeras med fördel vid rörspräckning och vid schaktfria installationer när det råder osäkerhet om jordförhållandena. TS står för total säkerhet, vilket syftar på rörets stora styrka och motståndskraft mot repor och punktbelastningar. Kompletterar PE SafeTech dimensionsmässigt.
TS-rör, för tuffa installationsförhållanden.

Downloads

System information

För tuffa installationsförhållanden

För tuffa installationsförhållanden

TS-röret är producerat i s.k. RC material där RC står för Resistance to Crack. Röret är coextruderat d.v.s. röret produceras i tre skikt som samextruderas till ett homogent material. Ytter- och innerskiktet utgörs av ett noggrant kontrollerat RC-material som uppvisar enastående testresultat vid s.k. point load test.

Vi erbjuder även

Vi erbjuder även

PE - ett allroundsystem med ett stort dimensionsområde


PE SafeTech - extremt motståndskraftigt mot repor och punktbelastning


PVC-U - tryckrör försedda med powerlockmuffar och fastsittande tätningsring

Skarvmetoder

Skarvmetoder

Wavins TS-rör kan svetsas med traditionella svetsmetoder som stum- och elektrosvetsning. Svetsparametrarna följer de vanliga PE100 rörens parametrar. Vi erbjuder ett brett sortiment av elektrosvetsdelar.

Mångsidig användning

Mångsidig användning

Över 15 miljoner meter TS-rör har installerats sedan år 2000. Rören saluförs i Sverige i ø 450,500,560 och 630 mm i SDR-klass 17. TS erbjuder maximal driftsäkerhet och kan vid markförläggning, i de flesta fall, återfyllas med befintliga massor. Röret lämpar sig väl för rörspräckning och andra "No Dig" metoder.