Optorör

Rör som normalt används vid optokanalisation har ytterdimension 16-50 mm. Rören tillverkade enligt gällande standardkrav. Optorören har en lågfriktionsinsida, levereras på trummor alternativt på coil (rulle).

Downloads

System information