Mikrorör Novonet FRLSZH

Mikrorör Novonet FRLSZH är ett rör med flera mikrorör innanför en mantel, designad för miljöer där brandhämmande egenskaper krävs, exempelvis vid installation av fiber i byggnad, Novonet FRLSZH säkrar brandspridning i nätverket. Röret uppfyller gällande standardkrav avseende brandspridning.

Downloads

System information

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta oss om dina projektbehov så kan vi tillsammans diskutera fram en lösning!

Brandhämmande

Brandhämmande

Mikrorör Novonet FRLSZH är framställt av ett speciellt material som är brand- och rökhämmande samt halogenfritt.

Skräddarsytt

Skräddarsytt

Liksom med alla Wavins Novonet-system kan du med Novonet FRLSZH själv bestämma konfigurationen på röret med hänsyn till den önskade/förväntade kapaciteten.
FRLSZH är vitt, levereras på trummor och kan fås i förbestämda längder.

Installation

Installation

Novonet FRSZH läggs normalt på en kabelränna eller i hisschakt. Rören kopplas samman med Wavins Novofitsystem.