Mikrorör Novomikro FRLSZH

Novomicro FRLSZH är ett enkel-rör tillverkat för miljöer där brandskyddsegenskaper krävs, till exempel vid installation av fiber i byggnaden. Novomicro FRLSZH mikrorör förhindrar spridning av brand i nätverket. Röret uppfyller standard för brandsläckningskrav.

Downloads

System information

Brandhämmande

Brandhämmande

Novomikro FRLSZH singelrör är framställt av ett speciellt material, som är brand- och rökhämmande samt halogenfritt.

Installation

Installation

Novomikro FRSZH läggs normalt på en kabelränna eller i exempelvis hisschakt. Rören kopplas samman med Wavins Novomikro system.

Skräddarsytt

Skräddarsytt

Liksom med alla Wavins andra Novomikro-system kan du med Novomikro FRLSZH själv bestämma konfigurationen med hänsyn till den önskade/förväntade kapaciteten. Novomikro FRLSZH är vitt, levereras på trummor och kan fås i förbestämda längder

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta oss om dina projektbehov så kan vi tillsammans diskutera fram en lösning!