Telekom

Efterfrågan av snabba fiberdatanätverk är hög. Effektiva kabelrör skyddar kablarna och gör det lättare att bygga ut nätverket, vilket reducerar både omkostnader och problem vid ändringar.

Inomhusinstallation

Wavins installationsrör är idealiska för inomhusinstallationer i bostäder eller kommersiella byggnader. När du installerar glasfiberkablar inomhus behöver du en anpassningsbar nätverksstruktur. Det är också viktigt att alla krav i brandsäkerhetsbestämmelserna är uppfyllda.

Läs mer

Accessnät

Anslutning av fiber till användaren/fastighetens tele-datanätverk måste kunna utföras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Med Wavins mikrorör tillgodoses de behoven, samtidigt som nätverket får en framtidssäkrad lösning.

Läs mer

Backbone/Stamnät

Det kabelrör du väljer till ditt backbone/stamnät, ska göra det möjligt att ansluta från huvudnod till lokala undernoder på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Produkterna ska leva upp till gällande standardkrav.

Läs mer