PE SafeTech

Wavins PE SafeTech är marknadens säkraste lösning för transport av spillvatten. Rörsystemets stora styrka gör det lämpligt till schaktningsfria läggningsmetoder.

Downloads

System information

Stor styrka

Stor styrka

PE SafeTech är marknadens starkaste tryckrörsystem, producerat i det speciella materialet PE100-RC (Resistance to Crack). Namnet står för ”säker teknologi i ett säkert material” och styrkan gör det extremt motståndskraftig mot repor och punktbelastning.

Enkel hantering och installation

Enkel hantering och installation

PE SafeTech är enkelt att hantera och installera och ger dig samlat sett en ekonomisk fördelaktig lösning, bl a för att du kan, med vissa begränsningar, återanvända det uppgrävda materialet till kringfyllning.

Installationsmetoder

Installationsmetoder

Med sina goda egenskaper avseende report och punktbelastningar är röret lämpligt att använda där risken för dessa påkänningar är stora. Ex. vid rörspräckning, rördragning eller rörgravsinstallationer med större grusfraktioner än normalt.

Nästa steg

Nästa steg

Många av de nya schaktfria installationsmetoderna sparar mycket tid i installationsfasen och ger därmed en sammantaget god ekonomisk lösning. Vi hjälper gärna till med information om de olika möjligheterna till lösningar.