Släta rör PP ML flerskikt

Wavins släta PP flerskiktsrör är en familj av slagtåliga och slitstarka plaströr för avledning av dag- och spillvatten. Systemet finns i ø 110,160 samt 200 mm och erbjuder många fördelar.

Downloads

System information

Starkt och lätt på samma gång

Starkt och lätt på samma gång

PP flerskiktsrör kombinerar ett traditionellt slätt rör med treskiktsteknik: Det yttre lagret skyddar mot ytskador. Det inre ljusa lagret har en mycket bra flödesförmåga, medan kärnan med en sluten cellstruktur ger hög hållfasthet och slagtålighet.

Vad är nästa steg?

Vad är nästa steg?

PP flerskiktsrör är alltid en del av ett större avloppssystem. Wavin har ett komplett sortiment av anslutande brunnar, exempelvis TEGRA-familjen.

Märkt med Nordic Poly Mark

Märkt med Nordic Poly Mark

Rören produceras enligt EN 13476 och uppfyller naturligtvis gällande europeiska standarder. De är också certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som är ett frivillligt system med ett antal ytterligare krav som upprätthåller den nordiska kvalitetsnivån.

Täta skarvar med Fix-Lock

Täta skarvar med Fix-Lock

PP flerskiktsrör i ø 110 och 160 mm levereras med vår unika, fastsittande Fix-Lock® tätningsring som tätar på två punkter. Detta åstadkommer en stor kontaktyta på röret och ger dubbel säkerhet. Fix-Lock® sitter fast i muffen och kan inte förskjutas in i röret.