Slutna tankar

Downloads

System information

Skyddsnivå

Skyddsnivå

I många områden är det ej tillåtet att släppta ut klosettvatten, där är kravet att avloppsanläggningen ska klara hög skyddsnivå. Kombinationen sluten tank och BDT ger hög skyddsnivå.

Enkel installation

Enkel installation

De slutna tankarna har låg inloppshöjd vilket gör att man inte behöver gräva så djupt vid installation, vilket är en stor fördel om man t ex stöter på berg.
Genom vårt unika sätt att sammanfoga ståndarrör och sluten tank med en speciell tätningsring, får man en tät och flexibel lösning. Alla slutna tankar tål vattentryck upp till markytan.

Vad är nästa steg?

Vad är nästa steg?

Du bör komplettera din slutna tank med larm, då får du full kontroll över tömningsintervallerna och undviker obehagliga överraskningar.