Kabelkanalisation

De kabelrör du väljer till en kraftkabelinstallation ska både erbjuda skydd samt vara en kostnadseffektiv lösning på lång sikt. De kabelrör du lägger idag, ska göra det enkelt att underhålla installationen samt utöka systemet i framtiden.

Markförläggning

Wavins system utgör en helhetslösning . Oavsett om du lägger kabelrör i gatumiljö eller på landsbygd gäller det att minimera omkostnaderna utan att kompromissa med kvalitén. Wavins kabelskyddsrör uppfyller dagens gällande standarder och krav.

Läs mer