Inomhusavlopp

Vid avledning av spillvatten från byggnader, är det viktigt med typgodkända rörsystem som snabbt och säkert leder bort spillvattnet.

Traditionella avlopp

Wavin erbjuder 2 stycken inomhusavloppssystem för spillvatten. Wafix PP används vid ingjutning eller ”egna hem” och är typgodkänt för ljud och brand. PE-H är ett helsvetsat system som erbjuder exceptionellt säkra kopplingar och hög motståndskraft mot kemikalier.

Läs mer

Ljudreducerande

Vid installation av inomhusavlopp har ljud från avloppet, och därmed avloppssystemens ljuddämpande förmåga, fått en allt större betydelse. Wavin erbjuder två ljuddämpande system: Asto och Wafix PP

Läs mer

Torrvattenlås

Varje inomhusavloppssystem måste avluftas. Vid äldre installationer där avluftning är bristfällig kan ett torrvattenlås vara lösningen.

Läs mer